NOIN PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA TYÖTTÖMYYSTURVAN PORRASTAMISTA

Mediamateriaalit

Lataa
Arviot keinoista työnteon lisäämiseksi (%)

Arviot keinoista työnteon lisäämiseksi (%) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Hapuileva työlinja -EVA Arvio
Hapuileva työlinja -EVA Arvio

Suomalaiset haluavat kaikki töihin mutta karsastavat työllisyystoimia. EVA Arvion Hapuileva työlinja on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Hapuileva työlinja kuvioliite
EVA Arvion Hapuileva työlinja kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Suomalaisista 48 prosenttia pitää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista hyvänä keinona työnteon lisäämiseksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 34 prosenttia pitää sitä huonona keinona.

Yli puolet suomalaisista torjuu Arvo- ja asennetutkimuksessa esitetyt kovat työllisyyskeinot, joissa nykyisiä etuuksia leikataan. Sen sijaan pehmeät keinot kuten työurien pidentäminen alku- ja loppupäästä sekä ansiotuloverotuksen keventäminen saavat suomalaisten enemmistön tuen.

Suomalaiset ovat valmiimpia leikkaamaan muilta kuin itseltään. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista tai työttömyysturvan saannin ehtojen tiukentamista pitävät huonona keinona useimmin työttömät, jotka kannattavat vähiten ansiotuloverojen alentamista.

”Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää vahvaa työllisyyttä ylläpitävää politikkaa. Siksi hallituksen on kyettävä toteuttamaan työllisyystoimia – myös sellaisia, joilla ei ole kansan enemmistön kannatusta. Työn verotusta tulee laskea, työttömyyseläkeputki kannattaa poistaa ja työttömyysturvaa porrastaa samalla, kun työttömyysturvan omavastuupäivien määrää lisätään”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut suomalaisten työasenteita käsittelevän EVA Arvion Hapuileva työlinja.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Hapuileva työlinja -EVA Arvio maanantaina 23.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi  tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728