SUOMALAISET HYVÄKSYVÄT RIKASTUMISEN

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen rikkaisiin: vaurastuminen ja ihailu (%)

Ei ole väärin, jos jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat / Tunnen suuttumusta, kun kuulen tai luen hyvin rikkaista ihmisistä / Rikkaita ihaillaan aivan liikaa
Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Saa rikastua -EVA Analyysi
Saa rikastua -EVA Analyysi

Amerikkalainen unelma ei ole suomalaisillekaan vieras. EVA Analyysin Saa rikastua ovat kirjoittaneet tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja ekonomisti Sanna Kurronen. Julkaisun numero on korjattu 19.11.2020.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Suomalaisista 76 prosenttia ei näe väärää siinä, että jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on kaksitoista prosenttia suomalaisista. Suurempi osa suomalaisista hyväksyy (45 %) kuin torjuu (35 %) väittämän, jonka mukaan kaikki hyötyvät joidenkin rikastumisesta, koska rikkaat sijoittavat varojaan uudelleen talouteen.

”Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten näkemykset ovat yllättävän samankaltaisia, eikä ajatus amerikkalaisesta unelmasta vaikuta olevan suomalaisillekaan vieras. Yhdysvalloissa kuitenkin useampi näkee rikkaiden ansainneen vaurautensa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Yhdysvaltalainen Cato-ajatuspaja esitti samat väittämät kuin EVA kyselyssään aiemmin samana vuonna.

Suomalaisten suhtautuminen rikastumiseen on hyväksyvää kaikissa väestöryhmissä, mutta vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat rikastumiseen torjuvimmin. Vasemmistoliiton kannattajista 46 prosenttia yhtyy väittämään, jonka mukaan ei ole väärin, jos jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat. Eri puolueiden kannattajista myönteisimmin väitteeseen suhtautuvat kokoomuksen kannattajat, joista 93 prosenttia yhtyy väittämään.

Suomessa varallisuudeltaan rikkaimpaan kymmenykseen pääsi vuonna 2016, kun nettovarallisuus oli yli 485 000 euroa.

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto, Sanna Kurronen: Saa rikastua -EVA Analyysi lauantaina 14.11. kello 7.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 38 23

ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728