Mikä EVA on?

Mikä Eva on?

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän ajatushautomo, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä.

EVA edistää markkinataloutta. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille. Suomi voi menestyä vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Avoin yhteiskunta, vapaa markkinatalous ja rohkeus tehdä uudistuksia siivittävät kasvua ja hyvinvointia. EVAn johtaja on Emilia Kullas.

Vuonna 1974 perustettu EVA on voittoa tavoittelematon yhdistys. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry:n jäsenet ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ry, Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö, Finanssiala ry, Kaupan Liitto ry, Metsäteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry. EVA työskentelee läheisessä yhteistyössä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan kanssa.

EVAn hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Carl Haglund.

 

 

Historia

Elinkeinoelämän Valtuuskunta perustettiin maaliskuussa 1974 silloisen Teollisuuden Keskusvaliokunnan isännöimässä kokouksessa. EVAn perustajajäseniä olivat Liiketyönantajien Keskusliitto, Maataloustuottajain Keskusliitto, Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto, Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Teollisuusliitto ja Suomen Työnantajien Keskusliitto. EVAn ensimmäinen johtaja oli Max Jakobson.

EVAn perustamisen taustana oli dynaamista vaihetta elävän yhteiskunnan henkisesti lukkiutunut asenneilmasto. Yritykset joutuivat tekemään kauas tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä ympäristössä, jonka rakenteen määräsivät vanhoihin ideologioihin ankkuroituneet poliitikot. Tieteellinen ja tekninen tutkimustieto kasvoivat räjähdysmäisesti. Tietokonepohjaisen tuotantotekniikan ensimmäiset merkit olivat näkyvissä.

EVAn tehtävänä oli estää Suomen ajautuminen nopeasti muuttuvan maailman marginaaliin. Se pyrki yhteiskunnan ja talouden dynamiikan elvyttämiseen korostamalla moniarvoisuutta ja markkinatietoisuutta ja parantamalla tiedon liikkuvuutta poliittisen johdon, tutkijayhteisön ja elinkeinoelämän välillä.

EVAn historia kulkee luonnollisesti käsi kädessä Suomen historian kanssa. Kun Jakobsonin kausi oli ollut ideologisen kamppailun ja markkinatalouden puolustamisen aikaa, Sipposen aikana Suomi avautui ja koki rakennemuutoksen. Iloniemen kaudella edessä oli kansainvälistyminen, erityisesti eurooppalaistuminen. Hänen kauteensa osui myös Suomea rajusti ravistellut lama. EU-kansanäänestykseen EVA valmistautui tiedotuskampanjalla, johon haettiin mallia Tanskan teollisuusliitosta.

Jaakko Iloniemen siirtyessä eläkkeelle 1999 EVAn toiminta ajettiin minimiin. Suomesta oli tullut EU:n jäsen, maailma näytti kohtuullisen ”valmiilta” – EVAn kaltaista think thankia ei enää kipeästi tarvittu. EVA yhdistettiin, tosin autonomisena osana, Etlaan eli Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokseen, jonka toimitusjohtajasta Pentti Vartiasta tuli oman toimensa ohessa myös EVAn toimitusjohtaja.

Vuoden 2001 syyskuun terrori-iskut New Yorkin World Trade Centeriin saivat elinkeinoelämän päättäjät taas valpastumaan. Maailma ei ollutkaan vielä valmis; itsenäistä, moniarvoista ja ei-propagandistista keskustelua tarvitaan sittenkin. EVAn yksinkertainen perusidea ei ollutkaan vanhentunut.

EVA astui uudelle vuosituhannelle virkein voimin. Vuoden 2002 elokuussa johtajaksi valittiin tohtori Risto E. J. Penttilä. Vuodet 2010-2019 EVAn johtajana toimi Matti Apunen. Vuonna 2014 EVA täytti 40 vuotta. Sen johdosta EVAn historiasta tehtiin videokatsaus.

EVAn seitsemäs johtaja on toukokuussa 2019 aloittanut Emilia Kullas. EVA on menestynyt kansainvälisissa ajatushautomolistauksessa. EVAssa työskentelee viisi työntekijää. Vuonna 2024 EVA täyttää 50 vuotta.

EVAn johtajat

  • Max Jakobson 1974-1984
  • Kauko Sipponen 1984-1990
  • Jaakko Iloniemi 1990-1999
  • Pentti Vartia 1999-2001
  • Risto E. J. Penttilä 2002-2010
  • Matti Apunen 2010-2019
  • Emilia Kullas 2019-