SUOMALAISET ARVIOIVAT TRUMPIN HEIKENTÄNEEN YHDYSVALTAIN ASEMAA MAAILMASSA

Mediamateriaalit

Lataa
Presidentti Trumpin vaikutus (%)

Miten arvioi presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa vaikuttaneen eri asioihin viime vuosina? (%).

Lataa

Download: EVA Artikkelin Suomalaisten arvio Donald Trumpin presidenttikaudesta on synkkä kuvioliite
EVA Artikkelin Suomalaisten arvio Donald Trumpin presidenttikaudesta on synkkä kuvioliite

Kuvioliite päivitetty 3.11. yhdellä taulukolla.

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 81 prosenttia arvioi, että presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa vaikutus Yhdysvaltain asemaan ja arvostukseen maailmassa on ollut kielteinen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Viisi prosenttia arvioi vaikutuksen myönteiseksi.

EVA kysyi suomalaisilta arviota, miten presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat vaikuttaneet viime vuosina viiteen eri asiaan: Yhdysvaltain talouteen, rauhaan ja konflikteihin maailmassa, vapaakauppaan ja globalisaatioon, Suomen asemaan Venäjän ja Naton välissä sekä Yhdysvaltain asemaan ja arvostukseen maailmassa. Jokaisen kysytyn asian kohdalla suurempi osa näkee Trumpin hallinnon vaikutuksen kielteisenä kuin myönteisenä. Kielteisimmäksi suomalaiset arvioivat vaikutuksen Yhdysvaltain asemaan ja arvostukseen maailmassa.

”Ainoastaan Yhdysvaltojen talouden kohdalla vähäistä suurempi osa (28 %) kokee Trumpin ja hänen hallintonsa vaikuttaneen myönteisesti. Trumpin kaudella Yhdysvaltain pörsseihin listattujen 500 suuren yrityksen osakekehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi on kohonnut lokakuun loppuun mennessä yli 40 prosenttia. Myös talouskasvu ja työllisyyskehitys olivat hyviä ennen koronapandemiaa. Talouden menestyksellä on perinteisesti ollut vaikutusta Yhdysvaltain presidentinvaalin tulokseen, mutta tilanne on tällä kertaa koronapandemian ja Trunpin presidenttikauden jäljiltä kaikkea muuta kuin perinteinen”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020.  Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Suomalaisten arvio Donald Trumpin presidenttikaudesta on synkkä -EVA Artikkeli tiistaina 3.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728