Näin koronalaskua jaetaan reilusti sukupolvien välillä – lue ekonomistin lista

Lue tästä EVA Arvio

Download: Tuomitut maksamaan -EVA Arvio
Tuomitut maksamaan -EVA Arvio

Näin koronalaskua jaetaan reilusti sukupolvien välillä. Tuomitut maksamaan -EVA Arvion on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Suomen talous on koronakriisin jäljiltä karmeassa kunnossa. Toimet uuden nousun varmistamiseksi ja rakenteellisten ongelmien taklaamiseksi pitää aloittaa jo nyt. Koronalaskua ei voi jättää vain nuorten maksettavaksi. EVAn ekonomisti Sanna Kurronen listaa toimenpiteitä julkisen talouden tasapainottamiseksi EVA Arviossa Tuomitut maksamaan.

Julkisen velan bkt-suhde kääntyy kriisin myötä jyrkkään nousuun, ja sopeutustarve kasvaa nykyisten arvioiden mukaan noin kymmeneen miljardiin euroon Nuorilla ei voi maksattaa sekä 1990-luvun laman, finanssikriisin että koronakriisin laskua, vaan kaikkien on osallistuttava sen maksamiseen. Samalla nuorille täytyy rakentaa realistinen mahdollisuus nostaa Suomi suosta ja rakentaa itselleen hyvä tulevaisuus.

• Suomalaisten koulutustaso on jälleen käännettävä nousuun. Oppivelvollisuuden pidentäminen ja opiskelupaikkojen lisääminen ovat tärkeimmät toimet nuorten mahdollisuuksien tukemiseksi.
• Työn tarjontaa kasvatetaan karsimalla turhia välivuosia ennen työelämään siirtymistä, poistamalla työttömyyseläkeputki ja lyhentämällä kotihoidontuen kestoa.
• Eläkemaksujen nousu vaikuttaa suoraan työllistämisen kustannuksiin. Sitä hillitään parhaiten tilapäisellä indeksijäädytyksellä työeläkkeisiin sekä nykyaikaistamalla leskeneläkkeet.

Lisää ehdotuksia ja perusteluja EVA Arviossa Tuomitut maksamaan.