Näin tukipaketit vertaantuvat – Suomen vientimarkkinoilla elvytetään kunnolla

Lue tästä EVA Arvio

Download: Talous teholla -EVA Arvio
Talous teholla -EVA Arvio

Viruksen tukahduttaminen on edellytys talouden toipumiseen. Talous teholla -EVA Arvion on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Suomen 15 miljardin tukipaketti on kooltaan noin kuusi prosenttia BKT:stä ja siten samaa kokoluokkaa Ruotsin ja Norjan pakettien kanssa. Globaalisti suurimmat tukipaketit ovat Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Viime kädessä Suomenkin taloudellisen elpymisen ratkaisee yritysten kyky pyörittää kannattavasti liiketoimintaa, investoida ja työllistää ihmisiä. Viruksen hallintaan saaminen olisikin tärkein tukitoimi Suomen taloudelle, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Talous teholla.

Suomen keinopaletti on samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa, mutta suorien tukien osuus on pieni. Suomen 15 miljardin paketti on kooltaan noin kuusi prosenttia BKT:stä ja siten samaa kokoluokkaa Ruotsin ja Norjan pakettien kanssa. Tanskassa puhutaan lähes kaksinkertaisesta paketista suhteessa talouden kokoon.

Tukipaketit Pohjoismaissa, rakenne (%). Lähde: EVAn laskelemat

Osittain suorien tukien pienuus Suomessa johtuu lomautusjärjestelmästä, joka toimii automaattisena vakauttajana ja lisää työttömyysmenoja. Muissa Pohjoismaissa lomautustoimet ovat osa tukipakettia. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ovat maksaneet yrityksille palkkatukea irtisanomisten välttämiseksi.

Merkittävin suora tukierä Suomessa on yritysten työeläkemaksun tilapäinen alennus vuoden loppuun asti. Sekin tosin aiotaan periä täysimääräisenä takaisin korotettuina maksuina vuosina 2022–2025. Norjassa suorien tukien osuus on muita Pohjoismaita suurempi. Norja on päättänyt kattaa rajoitustoimien kohteena olevien yritysten kiinteitä kuluja, kuten vuokria. Tämän tukipotin suuruus siis riippuu rajoitustoimien kestosta.

Globaalisti suurimmat tukipaketit ovat onneksi Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla.

Vain kuukauden kestävillä sulkutoimillakin Norjassa suorien tukien osuus nousee selvästi suurimmaksi Pohjoismaissa, vaikka myös Ruotsissa ja Tanskassa vuokratukea maksetaan rajoitustoimista kärsiville yrityksille.

Globaalisti suurimmat tukipaketit ovat onneksi Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Se saattaa helpottaa aikanaan Suomen viennin elpymistä. Saksan 1 200 miljardin euron paketti on kooltaan jopa 34 prosenttia suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Se koostuu kuitenkin Suomen tapaan pääosin takauksista, joten se voi lopulta jäädä paljon nyt indikoitua pienemmäksi.

Arvonlisällä mitattuna Suomen viennin tärkeimmät lopulliset kohdemaat ovat kuitenkin Kiina ja Yhdysvallat.

Vaikka Ruotsin tukipaketti ei toistaiseksi ole kovin suuri, vahva julkisen talouden tilanne antaa mahdollisuudet lisätä elvytystä Ruotsissa, mikäli talouskasvu uhkaa hyytyä liikaa. Arvonlisällä mitattuna Suomen viennin tärkeimmät lopulliset kohdemaat ovat kuitenkin Kiina ja Yhdysvallat. Yhdysvaltojen 2 000 miljardin dollarin (noin 1 800 miljardin euron) tukipaketti on kooltaan noin yhdeksän prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Merkittävä osa paketista on suoria tukia, sillä maan heikkoa työllisyysturvaa kompensoidaan suorilla tuilla kotitalouksille ja myös pienyritysten työllistämismahdollisuuksia tuetaan myöntämällä osittain anteeksiannettavia lainoja. Kiinassa ilmoitetut elvytystoimet ovat jääneet länsimaiden paketteja vaatimattomammiksi. Kiinan yksityisen sektorin korkea velkaantuminen on jo vuosia huolettanut maan johtoa, joten elvytysmahdollisuudet ovat aiempaa rajallisemmat.

Viruksen hallintaan saaminen olisikin tärkein tukitoimi Suomen taloudelle.

Kiinan vaisu elvytys voi olla perusteltua myös siksi, että viime kuukausina menetetyn tuotannon nopea kiriminen voisi lisätä riskiä epidemian uudesta noususta Kiinassa. Sama haaste kohtaa myös länsimaita kesän aikana. Niin pitkään kuin virus liikkuu tartuttamassa, ihmisten välisten kontaktien rajoittaminen on välttämätöntä. Tämä rajoittaa talouden kasvupotentiaalia, oli elvytys kuinka anteliasta tahansa.

Viime kädessä Suomenkin taloudellisen elpymisen ratkaisee yritysten kyky pyörittää kannattavasti liiketoimintaa, investoida ja työllistää ihmisiä. Sen takia ensisijainen asia on päästä mahdollisimman pian eroon rajoitustoimista ja saada virus hallintaan. Viruksen hallintaan saaminen olisikin tärkein tukitoimi Suomen taloudelle.