Enemmistö suomalaisista tasapainottaisi julkista taloutta menoleikkauksilla ja torjuu veronkiristykset

Suomalaisista 65 prosenttia tasapainottaisi julkista taloutta menoja leikkaamalla, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 19 prosenttia on toista mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen julkisen talouden tasapainottamista koskeviin väittämiin (%)

Lataa

Lataa
Julkisen talouden leikkauskohteet

Mikäli julkista taloutta joudutaan lähitulevaisuudessa tasapainottamaan myös menoleikkauksin, missä määrin julkisen talouden eri menokohteista voitaisiin leikata rahoitusta (%)

Lataa

Download: Vyötä kireämmälle -EVA Analyysi
Vyötä kireämmälle -EVA Analyysi

Suomalaiset haluavat julkisen velkaantumisen kuriin leikkaamalla menoja. EVA Analyysin Vyötä kireämmälle on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Vyötä kireämmälle kuvioliite
EVA Analyysin Vyötä kireämmälle kuvioliite

Lataa

Vain neljännes (26 %) tasapainottaisi julkista taloutta verotusta kiristämällä. Enemmistö (52 %) torjuu verojen kiristykset. 68 prosenttia toivoo, että julkisen talouden tasapainotustoimet aloitettaisiin heti kevään eduskuntavaalien jälkeen.

”Syksyn 2022 Arvo- ja asennetutkimuksen kokonaisuus kertoo, että suomalaiset ovat valmiita kipeisiinkin leikkauksiin, jos on pakko. Kansalaiset toivovat, että päättäjät priorisoisivat tarkkaan, mistä kohteista leikataan enemmän ja mistä vähemmän, mutta enemmistö on valmis ainakin vähäisiin leikkauksiin useimpien mahdollisten leikkauskohteiden kohdalla. Juustohöyläämistä tärkeistäkään asioista ei siis vierasteta. Syy vaateisiin ripeästä tasapainottamisesta on kansalaisten näkemys siitä, että Suomi elää yli varojensa”, sanoo EVA Analyysin Vyötä kireämmälle kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Enemmistö suomalaisista leikkaisi valtion keskushallinnosta, kehitysyhteistyöstä, Yleisradiolta sekä taiteesta ja kulttuurista. Ainoat kohteet, joista enemmistö ei leikkaisi lainkaan ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, maanpuolustus, opintotuki, varhaiskasvatus, poliisi ja rajavartiolaitos, peruskoulu ja toisen asteen opetus.

”Suomalaiset lähettävät Arvo- ja asennetutkimuksen valossa eduskuntavaaleihin valmistautuville poliittisille päättäjille vakavan viestin: hoitakaa julkinen talous tasapainoon uskottavalla leikkauslistalla, mutta jättäkää hyvinvointivaltion ydin rauhaan”, Metelinen toteaa.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Vyötä kireämmälle -EVA Analyysi tiistaina 15.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041