Enemmistö suomalaisista katsoo, että maaseudun kriisi vaarantaa kansallisen yhtenäisyyden

Suomalaisista 57 prosenttia katsoo, että maaseudun kriisin syventyminen vaarantaa kansallisen eheyden, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain 13 prosenttia torjuu väitteen.

Mediamateriaalit

Lataa
Näkemykset maaseudun asemasta

Mikäli maaseudun kriisin annetaan syventyä, kansallinen eheys vaarantuu (%) Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Suomi on maalainen -EVA Analyysi
Suomi on maalainen -EVA Analyysi

Maaseudulla kytee kriisi, jota kaupunkilaiset eivät tunnista. EVA Analyysin Suomi on maalainen on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Suomi on maalainen kuvioliite
EVA Analyysin Suomi on maalainen kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisten suhtautuminen maaseutuun on laajalti arvostavaa, mutta käsitykset maaseudun tilanteesta ja tuen tarpeesta eriävät. Siinä missä maaseutuväestö katsoo elävänsä keskellä kriisiä, kaupunkilaisten näkemyksiä maaseudun tilanteesta leimaa vähäisempi huolestuneisuus ja osin myös kiinnostuksen puute.

”Maaseudun protesti voi yllättää demokraattisessa prosessissa. Maaseudun äänet sinetöivät Ison-Britannian eron EU:sta, Yhdysvalloissa maaseutu tukee Donald Trumpia ja Ruotsissa ruotsidemokraatit nousivat maaseutuäänillä vaalien kakkoseksi. Tulosten valossa Suomessa on syytä miettiä, miten maaseudulle voidaan luoda positiivisia tulevaisuudennäkymiä. EVA on esittänyt ratkaisuksi päätösvallan ja vastuun jakamista aiempaa enemmän maakunnille itselleen”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

41 prosenttia suomalaisista identifioituu kaupunkilaisiksi, 23 prosenttia maalaisiksi ja 29 prosenttia molemmiksi. 60 prosenttia asuisi mielellään maalla, jos se vain olisi mahdollista.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Suomi on maalainen -EVA Analyysi keskiviikkona 26.10. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi