Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Suomalaisista 85 prosenttia on valmiita avustamaan Suomen puolustusta parhaan kykynsä mukaan, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain kahdeksan prosenttia ei ole valmiita puolustuksessa auttamiseen. Aseelliseen maanpuolustukseen puolestaan on miehistä valmiita 73 prosenttia ja naisista 36 prosenttia. Kyseessä on reserviläisiä suurempi määrä.

Mediamateriaalit

Lataa
Valmius toimiin sotilaallisessa kriisitilanteessa (%)

Mitä sinä ajattelet alla mainituista toimenpiteistä: Kuinka valmis henkilökohtaisesti olet niiden toteuttamiseen sotilaallisessa kriisitilanteessa?

Lataa

Lataa
Uhat

”Kuinka suurina sinä pidät seuraavia uhkakuvia yleisemmin Suomen tai henkilökohtaisesti itsesi/läheistesi kohdalla?” (%)

Lataa

Download: Valmiina puolustamaan -EVA Analyysi
Valmiina puolustamaan -EVA Analyysi

Suomalaiset eivät kaihda aseellista maanpuolustusta. Valmiina puolustamaan -EVA Analyysin on kirjoittanut Sami Metelinen

Lataa

Download: EVA Analyysin Valmiina puolustamaan kuvioliite
EVA Analyysin Valmiina puolustamaan kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

EVA selvitti suomalaisten suhtautumista turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Kyselyyn vastasi 2 074 henkilöä 4.3.–15.3.2022.

”Naisten valmiutta aseelliseen maanpuolustukseen voidaan luonnehtia erittäin korkeaksi, sillä varusmiespalveluksen on naisista suorittanut vain harva. Ilmiötä voi selittää Ukrainan sota. Se on tuonut tiedotusvälineissä esiin sodan kauhujen lisäksi myös kuvat ja videot, joissa naiset ovat tarttuneet aseisiin maansa puolustamiseksi. Tämä on kenties vahvistanut naisten kiinnostusta aseelliseen maanpuolustukseen. Reserviläisjärjestöihin on tulvinut alkuvuoden 2022 aikana poikkeuksellisen paljon jäsenhakemuksia myös naisilta”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Sotilaallista hyökkäystä pitää nyt uhkana 43 prosenttia suomalaisista. Uhka-arviot ovat kasvaneet 36 prosenttiyksikköä kahden vuoden takaisesta. Hybridivaikuttamista pitää uhkana 75 ja kyberiskuja 70 prosenttia suomalaisista. Suomalaisten suurin huolenaihe on laaja talouskriisi maailmalla, kuitenkin vain kolmannes on huolissaan oman työnsä ja toimeentulonsa menettämisestä.

”Suomalaiset ovat varuillaan ja valppaina turvallisuustilanteen heikkenemisen takia, mutta paniikkireaktiota tai korostuneita pelkoja Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset eivät välitä. Valmius ottaa vastaan taloushuolet ja vahva maanpuolustustahto osoittavat, että pahimpaankin on varauduttu”, Sami Metelinen sanoo.

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Valmiina puolustamaan -EVA Analyysi tiistaina 3.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041