Suomalaiset pitävät Venäjää sotilaallisena uhkana

Suomalaisista 84 prosenttia pitää Venäjää merkittävänä sotilaallisena uhkana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain kuusi prosenttia on eri mieltä. Venäjää uhkana pitävien osuus on kasvanut 25 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Kuva Venäjästä 2005, 2015, 2021, 2022

Miten eri väitteet ja luonnehdinnat vastaavat sitä kuvaa, joka itsellä on nykyisestä Venäjästä: Arviot vuosina 2005, 2015, 2021 ja 2022 (yhteiset arviointikohteet, %)

Lataa

Lataa
Kuva Venäjästä (%)

Miten eri väitteet ja luonnehdinnat vastaavat sitä kuvaa, joka itsellä on nykyisestä Venäjästä (%)

Lataa

Download: Luottamuksen loppu -EVA Analyysi
Luottamuksen loppu -EVA Analyysi

Suomalaiset arvostavat venäläisiä, mutta pitävät Venäjää sotilaallisena uhkana. EVA Analyysin Luottamuksen loppu on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Luottamuksen loppu kuvioliite
EVA Analyysin Luottamuksen loppu kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

EVA selvitti suomalaisten suhtautumista Venäjään kevään 2022 Arvo- ja asennetutkimuksessaan. Kyselyyn vastasi 2 074 henkilöä 4.3.–15.3.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synkistänyt suomalaisten käsitystä Venäjästä. Yli 90 prosenttia suomalaisista pitää Venäjää epävakaana laajentumishaluisena diktatuurina. 74 prosenttia pitää Venäjää epäluotettavana sopimuskumppanina.  Venäjää epäluotettavana pitävien osuus on noussut vuodessa 34 prosenttiyksikköä.

”Suomalaisten näkemykset Venäjästä ovat hyvin synkkiä. Ne myös selittävät sitä, miksi suomalaisten selvä enemmistö on kääntynyt kannattamaan Nato-jäsenyyttä. Suomalaisten mielestä Venäjän ongelma ei kuitenkaan ole sen kansa, vaan maan johto. Selvä enemmistö pitää venäläisiä ihmisinä miellyttävinä ja arvostaa venäläistä kulttuuria”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Luottamuksen loppu -EVA Analyysi tiistaina 12.4. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823