Lähes puolet suomalaisista on valmiita vähentämään liikkumistaan polttoaineiden hintojen takia

Suomalaisista 47 prosenttia vähentää todennäköisesti liikkumistaan, mikäli liikennepolttoaineiden hinnat nousevat huomattavasti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 35 prosenttia ei aio hintojen noususta huolimatta vähentää liikkumistaan.

Mediamateriaalit

Lataa
Valmius eri toimiin polttoaineiden nousun johdosta (%)

Mikäli liikennepolttoaineiden kuluttajahinnat nousevat huomattavasti, kuinka todennäköisesti ryhtyy erilaisiin toimiin sopeutuakseen korotuksiin (%) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Tuskanhikeä bensapumpulla -EVA Arvio
Tuskanhikeä bensapumpulla -EVA Arvio

Polttoaineen kallistuminen kärjistää kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua. EVA Arvion Tuskanhikeä bensapumpulla on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Tuskanhikeä bensapumpulla kuvioliite
EVA Arvion Tuskanhikeä bensapumpulla kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen

Lataa

EVA selvitti suomalaisten valmiutta ryhtyä erilaisiin toimiin polttoaineiden hintojen kallistuessa. 44 prosenttia suomalaisista ei aio muuttaa liikkumisratkaisujaan polttoaineiden hintojen nousun seurauksena, vaan karsii muista menoista. Joka kolmas suomalainen sanoo alkavansa käyttää enemmän julkista liikennettä nousevien polttoaineiden hintojen seurauksena.

Suomalaisista 32 prosenttia aikoo äänestää poliitikkoja, jotka lupaavat laskea polttoaineiden hintaa. Perussuomalaisten äänestäjistä näin katsoo jopa 75 prosenttia.

”Kontrasti muiden puolueiden kannattajiin nähden on valtava, sillä yhdessäkään muussa puolueessa enemmistö ei ilmaise haluavansa vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä. Tämä kielii asetelmista ja odotuksista tultaessa eduskuntavaalivuoteen 2023”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, Tuskanhikeä bensapumpulla -EVA Arvion kirjoittaja.

Suomalaisista 61 prosenttia katsoo, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa. Alle 30 000 asukkaan kaupungin paikkakunnilla yli 70 prosenttia katsoo korkeat hinnat vapautta rajoittavina. Yli 80 000 asukkaan paikkakunnilla näin ajattelee puolet.

”Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asunpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempana ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään. Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan”, Kurronen sanoo

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Tuskanhikeä bensapumpulla -EVA Arvio keskiviikkona 27.4. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886