Kaksi kolmesta rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

Suomalaisista 68 prosenttia rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä kansanedustajana, aluevaltuutettuna ja kunnanvaltuutettuna, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 39 prosenttia rajoittaisi poliitikon päällekkäiset tehtävät kahteen ja 29 prosenttia sallisi poliitikolle yhden tehtävän kerrallaan. 22 prosenttia ei rajoittaisi päällekkäisiä mandaatteja, mutta toivoo, että poliitikkojen läsnäolosta tehtävissään raportoitaisiin nykyistä läpinäkyvämmin. Vain hyvin harva (6 %) torjuisi poliitikkojen tehtävien rajoittamisen demokratian vastaisena.

Mediamateriaalit

Lataa
Pitäisikö poliitikon päällekkäisiä tehtäviä rajoittaa (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Aluevaalien valuviat -EVA Arvio
Aluevaalien valuviat -EVA Arvio

Suomalaiset rajoittaisivat poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä. EVA Arvion Aluevaalien valuviat on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Arvion Aluevaalien valuviat kuvioliite
EVA Arvion Aluevaalien valuviat kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Aluevaaleissa on ehdolla 111 kansanedustajaa. Vaalien yli 10 000 aluevaaliehdokkaasta lähes joka kolmas, noin 3 300 on kunnanvaltuutettuja.

”Aluevaltuutetuiksi nousevia kansanedustajia odottaa paitsi ajanpuute, myös ilmiselvä intressiristiriita eduskunnan tehdessä hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyviä päätöksiä. Aluevaltuutetun intresseissä on kasvattaa oman hyvinvointialueen saamaa rahoitusta, mutta kansanedustajan pitäisi huolehtia julkisen talouden kestävyydestä. Myös aluevaltuustoissa istuvien kunnanvaltuutettujen kaksoisrooli voi osoittautua ongelmalliseksi hyvinvointialueen päättäessä muun muassa palveluverkosta. Päällekkäisten mandaattien sisältämistä intressiristiriidoista päästäisiin eroon, jos kunta-, alue- ja eduskuntavaalit järjestettäisiin Ruotsin tapaan samaan aikaan, ja ehdolla ei saisi olla samanaikaisesti kaikissa eri vaaleissa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto, Natanael Rother: Aluevaalien valuviat -EVA Arvio tiistaina 11.1. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823