Vain 35 prosenttia on hyvin kiinnostuneita äänestämään aluevaaleissa

Suomalaisista 35 prosenttia on hyvin kiinnostuneita äänestämään tammikuun aluevaaleissa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Äänestämistä kohtaan koettu kiinnostus on aiemmin ennustanut hyvin lopullista äänestysprosenttia eri valtakunnallisissa vaaleissa.

Ladattavat tiedostot

Lataa
Kuinka kiinnostunut/motivoitunut yleisesti ottaen on äänestämään seuraavissa eri valtakunnallisissa vaaleissa

(aluevaaleja koskevat arviot laskettu ilman helsinkiläisiä vastaajia, %)

Lataa

Download: Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia – äänestysinto vastaavaa kuin eurovaaleissa -EVA Artikkeli
Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia – äänestysinto vastaavaa kuin eurovaaleissa -EVA Artikkeli

Vain 35 prosenttia suomalaisista on hyvin kiinnostuneita äänestämään aluevaaleissa. EVA Artikkelin Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Artikkelin Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia kuvioliite
EVA Artikkelin Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Äänestämisestä hyvin kiinnostuneita löytyy selvästi eniten vasemmistoliiton kannattajista (62 %). Keskimääräistä kiinnostuneempia äänestämään aluevaaleissa ovat myös keskustan (47 % hyvin kiinnostuneita), vihreiden (45 %) ja SDP:n (44 %) äänestäjät. Kristillisdemokraattien (36 %), kokoomuksen (35 %) ja perussuomalaisten (33 %) kannattajien äänestysinto asettuu keskimääräiselle tasolle.

Vain kolme prosenttia katsoo tuntevansa erittäin hyvin hyvinvointialueisiin liittyviä asioita ja niistä käytävää keskustelua ja alle neljäsosa (23 %) tuntee niitä melko hyvin. Suurelle enemmistölle (69 %) hyvinvointialueiden asiat ovat enemmän tai vähemmän vieraita

”Aluevaalien lässähtäminen pannukakuksi kyseenalaistaisi niiden demokraattisen legitimiteetin. Aluevaltuustojen kokoonpanoissa painottuisivat puolueet, joiden äänestäjäkunta on aluevaaleista kaikkein kiinnostuneinta ja äänestysvarminta. Alhainen äänestysprosentti todennäköisesti myös suosisi kansanedustajien ja kunnanvaltuustojen kärkipoliitikkojen valintaa aluevaltuustoihin. Päätösvallan keskittyminen harvoille yksilöille eri hallinnon tasoilla ei ole omiaan edistämään vahvaa alueellista itsehallintoa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Aluevaalit eivät kiinnosta suomalaisia – äänestysinto vastaavaa kuin eurovaaleissa -EVA Artikkeli tiistaina 21.12. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823