Enemmistö siirtäisi aluesuunnittelun maakuntien tehtäväksi – maakuntavero ei innosta

Suomalaisista 57 prosenttia siirtäisi aluesuunnittelun eli maakuntakaavat päätettäviksi maakuntatasolle, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Noin neljä kymmenestä suomalaisesta päättäisi toiseen asteen koulutuksesta maakuntatasolla ja siirtäisi elinkeino- ja ympäristöluvat sekä niiden valvonnan maakunnille.

Mediamateriaalit

Lataa
Hallinnon tasot

Millä hallinnon tasolla seuraavia tehtäviä tulisi jatkossa pääsääntöisesti järjestää (%)

Lataa

Lataa
Verotusoikeuden seuraukset

Mitä uskoo seuraavan, jos hyvinvointialueet saavat jatkossa verotusoikeuden (%) (tekstejä osin lyhennetty)

Lataa

Download: EVA Artikkelin Suomalaiset ovat valmiita siirtämään alueille lisää tehtäviä kuvioliite
EVA Artikkelin Suomalaiset ovat valmiita siirtämään alueille lisää tehtäviä kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Vain 23 prosenttia pitää oikeana, että hyvinvointialueilla olisi verotusoikeus, koska ne päättävät jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Peräti 80 prosenttia suomalaisista pitää todennäköisenä, että joidenkin alueiden rahat eivät riitä ja niiden talous kriisiytyy, jos hyvinvointialueet saavat jatkossa verotusoikeuden. 74 prosenttia pitää todennäköisenä, että verotusoikeus johtaisi verotuksen kiristymiseen kaiken kaikkiaan. 66 prosenttia uskoo alueiden välisen eriarvoisuuden kasvavan.

”Tynkämaakunnat ja virattomat aluevaltuutetut eivät palvele kenenkään etua. Kansalaisilla näyttäisi olevan valmiutta pohtia laajemman tehtäväkentän siirtämistä maakuntien vastuulle. Maakuntien jatkovalmistelussa kannattaisi käydä huolellisesti läpi jokainen julkinen tehtävä ja pohtia, miten sen saisi toteutettua mahdollisimman lähellä palvelun käyttäjää. Toimivassa hallinnossa ihmisillä on sekä valta päättää siitä, miten itseä lähellä olevat julkiset tehtävät hoidetaan ja kuinka paljon niihin käytetään rahaa”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Suomalaiset ovat valmiita siirtämään alueille lisää tehtäviä -EVA Artikkeli keskiviikkona 5.1. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041