EVAn ekonomisti: Pandemia voi sysätä liikkeelle positiivista kehitystä työmarkkinoilla

Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset työelämässä sekä talouden toipumisesta seuranneet työvoiman saatavuusongelmat mahdollistavat tuottavuuden nousua, pidempiä työuria ja kohenevaa työhyvinvointia, arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kurronen blogissaan.

Ladattavat tiedostot

Lataa
Työllisyys- ja työttömyysaste, trendi, %

Lataa

Download: Työmarkkinat vilkkuvat positiivisia merkkejä – kehitykselle on syytä antaa vauhtia
Työmarkkinat vilkkuvat positiivisia merkkejä – kehitykselle on syytä antaa vauhtia

Pandemia saattaa poikia positiivisia kehityskulkuja: tuottavuuden nousua, pidempiä työuria ja kohenevaa työhyvinvointia. EVA Blogin Työmarkkinat vilkkuvat positiivisia merkkejä – kehitykselle on syytä antaa vauhtia on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Jo tähän mennessä on havaittu positiivista kehitystä. Työttömyys on vähentynyt hyvin nopeasti koronakevään 2020 työttömyyspiikin jälkeen, ja myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun. Työllisyysaste on noussut 72,8 prosenttiin. Se on korkein lukema 30 vuoteen. Tämän lisäksi eläkkeelle siirryttiin viime vuonna viisi kuukautta myöhemmin kuin vuonna 2019.

Ripeä työllisyyskehitys on aiheuttanut työvoiman saatavuusongelmia, mutta ne voivat parhaimmillaan vauhdittaa positiivista kehitystä.

”Vaikeudet löytää osaajia pakottavat yritykset toimimaan aiempaa ennakkoluulottomammin. Mikäli työtapoja onnistutaan tehostamaan paikallisella sopimisella, myös vaimeana kehittynyt työn tuottavuus voi saada kasvusysäyksen. Etätöiden pysyvä lisääntyminen voi edesauttaa työssä jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työnteon kannustimia pitäisi kuitenkin yhä lisätä esimerkiksi heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jotta työttömät tarttuisivat nykyistä nopeammin työtilaisuuksiin ja siten myös työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen jatkuisivat”, Sanna Kurronen sanoo.

Sanna Kurronen: Työmarkkinat vilkkuvat positiivisia merkkejä – kehitykselle on syytä antaa vauhtia -EVA Blogi keskiviikkona 29.12. kello 8.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886