Suurempi osa suomalaisista kokee olevansa oikeistolaisia kuin vasemmistolaisia – perussuomalaiset oikeistolaistuneet eniten

Suomalaisista 44 prosenttia sijoittaa itsensä poliittisesti oikeistoon, 34 prosenttia vasemmistoon ja 22 prosenttia keskelle, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Mihin sijoittaisi itsensä vasemmisto–oikeisto-mittarilla

(asteikko 0–10, %)

Lataa

Lataa
Mihin sijoittaisi itsensä vasemmisto–oikeisto-mittarilla

(asteikkokeskiarvojen erotukset 2014–2021)

Lataa

Download: Oikeisto jyrkkenee -EVA Arvio
Oikeisto jyrkkenee -EVA Arvio

Suomalaiset jakautuvat aiempaa selkeämmin vasemmistoon ja oikeistoon. EVA Arvion Oikeisto jyrkkenee on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Arvion Oikeisto jyrkkenee kuvioliite
EVA Arvion Oikeisto jyrkkenee kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisten poliittinen identiteetti on polarisoitunut lievästi vuodesta 2014. Keskelle itsensä sijoittavien osuus on pienentynyt, ja pientä kasvua osuuksissa nähdään oikealla ja äärivasemmalla. Aiempaa useampi oikeistolainen identifioi itsensä vahvasti oikeistolaiseksi ja maltillisesti oikeistolaisten osuudet ovat pienentyneet.

Merkittävin muutos vuoteen 2014 nähden on perussuomalaisia äänestävien selkeä oikeistolaistuminen.

”Muutos johtunee sekä asenteiden että puolueen äänestäjäkunnan muutoksista. Perussuomalaiset hajosi vuonna 2017entisen puheenjohtajan Timo Soinin mukana sinisiin ja Jussi Halla-ahon perussuomalaisiin. Soinin perussuomalaiset sijoitti itsensä pikemmin lähemmäs keskustavasemmistoa kuin oikeistoa. Perussuomalaisten kannattajakunnan oikeistolaistuminen on havaittu myös aiemmissa Arvo- ja asennetutkimuksissa”, sanoo EVA Arvion Oikeisto jyrkkenee kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Väestöryhmistä eniten oikeistolaisiksi itsensä kokevat kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan, RKP:n, Liike Nytin ja kristillisdemokraattien äänestäjät. Vasemmistolaisiksi itsensä kokevat puolestaan vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n äänestäjät. Oikeistolaisuus kasvaa sosioekonomisen statuksen myötä siten, että johtavassa asemassa olevat kokevat itsensä keskimäärin oikeistolaisiksi, työttömät ja opiskelijat kallistuvat hivenen vasemmalle. Miehet sijoittuvat naisia useammin oikealle.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Oikeisto jyrkkenee -EVA Arvio lauantaina 11.12. kello 8.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041