EVAn Verokone: Palkansaajien tuloverotus kevenee, mutta työllistäminen kallistuu

Kaikkien palkansaajien tuloverotus kevenee vuonna 2022. Pienituloisen 1 500 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan tuloverotus kevenee 0,10 prosenttiyksikköä. Keskituloisen 3 250 euroa ansaitsevan palkansaajan tuloveroverotus kevenee 0,13 prosenttiyksikköä ja 25 000 euroa kuussa ansaitsevilla 0,18 prosenttiyksikköä. Työllistäminen yksityisillä aloilla sen sijaan kallistuu jo toisena vuonna peräkkäin. Yksityisen sektorin työnantajamaksut nousevat keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä.

Mediamateriaalit

Lataa
Palkansaajan tuloveroaste (%)

Laskennassa käytetty keskimääräistä kunnallista tuloveroprosenttia. Ansiotulojen oletetaan nousevan 3,0 prosenttia vuonna 2022.

Lataa

Palkkatulojen verorasitusta keventää sosiaalivakuutusmaksujen 0,2 prosenttiyksikön nettomääräinen aleneminen.

Kunnallinen tuloverotus pysyy keskimäärin ennallaan. Kuntaliiton mukaan 16 kuntaa nostaa tuloveroprosenttia ja 12 kunnassa veroprosentti laskee. Suomessa on noin 300 kuntaa.

Työllistäminen yksityisellä sektorilla sen sijaan kallistuu jo toista vuotta peräkkäin, kun yksityisen sektorin työnantajamaksut nousevat keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä. Yksityisen työnantajan maksutasoa nostaa vuodelle 2020 myönnetyn tilapäisen työeläkemaksualennuksen takaisinperintä.

Palkkatuloverotuksen kevenemisen sijaan kulutuksen veroperusteet kiristyvät. Arvonlisäveron perusteet pysyvät ennallaan, mutta terveydelle ja ympäristölle haitallisten hyödykkeiden, tupakkatuotteiden ja dieselpolttoaineiden, valmisteveroja korotetaan. Palkansaajan kulutusmenojen painotettu veroaste kohoaa 0,1-prosenttiyksikköä 22,2 prosenttiin.

EVAn Verokone on nyt päivitetty vuoden 2022 tiedoilla. EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen. Kokonaisveroaste kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä arvonlisä- ja valmisteveroihin.

Oman kokonaisveroasteensa voi selvittää osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi, 040 526 97 28