Alle viidesosa suomalaisista kannattaa palaamista lähityöhön pandemian jälkeen

Vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi palata mahdollisimman laajalti lähityöhön, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 65 prosenttia on eri mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Lähityöhön palaaminen (%)

”Kun pandemian aikainen etätyösuositus on poistettu, kaikilla työpaikoilla on syytä palata mahdollisimman laajalti takaisin lähityöhön” (%)

Lataa

Lataa
Miten haluaisi mieluiten työskennellä jatkossa (%)

Miten haluaisi mieluiten työskennellä jatkossa: arviot sen mukaan miten on työskennellyt koronapandemian aikana (%)

Lataa

Download: Konttoreilta karanneet -EVA Arvio
Konttoreilta karanneet -EVA Arvio

Huoli koronavirusepidemiasta on laantunut, mutta toimistolle ei haluta palata. EVA Arvion Konttoreilta karanneet on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Konttoreilta karanneet kuvioliite
EVA Arvion Konttoreilta karanneet kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Koronapandemian aikana pääosin etätöissä työskennelleistä ainoastaan neljä prosenttia haluaisi jatkossa työskennellä työpaikalla. Heistä 46 prosenttia haluaisi työskennellä jatkossakin osin etätöissä ja peräti 50 prosenttia kokonaan etätöissä. Työpaikalla tavalliseen tapaan pandemian aikana käyneistä vastaavasti vain kuusi prosenttia haluaisi jatkossa työskennellä pääosin etänä.

”Halu työskennellä jatkossakin etänä selittyy todennäköisesti kotona työskentelystä saaduilla kokemuksilla. Etätöissä työajat joustavat helpommin ja perheen askareet on helpompi sovittaa yhteen töiden kanssa. Etänä lähes koko pandemian ajan työskennelleistä todella harva haluaa enää palata työpaikalle. Koronahuolet eivät etätyöhalua enää selitä, sillä huolet ovat melko laajalti väistyneet. Enää harvempi kuin joka neljäs suomalainen kokee ahdistusta koronasta”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Konttoreilta karanneet -EVA Arvio tiistaina 16.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728