Nato-jäsenyyden kannatus kasvoi vuodessa

Suomalaisista 26 prosenttia kannattaa Naton jäsenyyttä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 40 prosenttia vastustaa. Puolustusliiton jäsenyyden kannatus on noussut viime vuodesta neljä prosenttiyksikköä ja vastustus vähentynyt viisi prosenttiyksikköä. Muutokset ovat virhemarginaalia suurempia. Nato-jäsenyyden kannatus on korkeammalla kuin Arvo- ja asennetutkimusten pitkän aikavälin keskiarvo.

Mediamateriaalit

Lataa
Suomen tulisi liittyä Natoon (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

”Syy asennemuutokseen saattaa piillä Donald Trumpin presidenttikauden loppumisessa ja presidentin vaihtumisessa Joe Bideniin vuoden 2021 alussa. Suomalaisten näkemykset Donald Trumpin vaikutuksista kansainväliseen turvallisuuteen ja Yhdysvaltojen asemaan olivat vuosi sitten erittäin synkät”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suurinta Nato-jäsenyyden kannatus puolueiden eri kannattajaryhmistä on kokoomusta äänestävissä (60 % kannattaa jäsenyyttä). Nato-jäsenyyden kannatus on vuoden aikana kasvanut kokoomuksen äänestäjien lisäksi selvästi vihreiden äänestäjissä. Vihreiden äänestäjät kannattavat nyt Nato-jäsenyyttä yhtä paljon kuin väestö keskimäärin.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Nato-jäsenyyden kannatuksessa on tapahtunut hyppäys -EVA Artikkeli tiistaina 26.10. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728