Työllisten määrän kasvu on maahanmuuttajien varassa

Työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat kasvua ja investointeja, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Mediamateriaalit

Lataa
Maahanmuuttajien ja kantaväestön työlliset ja työttömät 2000–2019

Maahanmuuttajien ja kantaväestön työllisten ja työttömien määrän muutos 2000–2019 (1 000 henkilöä). Kuva: EVA

Lataa

Download: Työvoiman kirja -EVA Fakta
Työvoiman kirja -EVA Fakta

Suomen työllisyysaste on toipunut taantumaa edeltävälle tasolle, mutta työllisten määrä ei juuri kasva. Mistä tämä johtuu? Kuka Suomessa tekee työt? Kuinka paljon koulutus vaikuttaa työllistymiseen?
EVA Fakta -julkaisu kertoo kuvioina ja numeroina olennaiset tiedot suomalaisen työvoiman rakenteesta ja sen muutoksista. Julkaisun tiedot ovat koonneet Jussi ja Topias Pyykkönen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Edellisen vuosikymmenen aikana työllisten määrän kasvu on painottunut maahanmuuttajiin. Vuosina 2000–2018 vieraskielisten työllisten määrä kasvoi 142 000 henkilöllä, kun samaan aikaan kotimaisia kieliä puhuvien työllisten määrä kasvoi vain 3 000 henkilöllä.

”Maahanmuuttajia tarvitaan kaiken tasoisiin tehtäviin. Huippuosaajia houkutellaan karsimalla ja helpottamalla maahantuloon liittyvää byrokratiaa ja keventämällä verotusta. Ulkomailta tulevien työntekijöiden kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan nopeutetaan siirtämällä kotoutumista nykyistä työelämäkeskeisemmäksi”, Sanna Kurronen sanoo.

Maahanmuuton lisäksi työllisten määrän lisääminen edellyttää opintojen nopeuttamista esimerkiksi lukukausimaksuin ja opiskelupaikkoja lisäämällä, kotihoidontuen poistamista, eläkeiän nostamista ja eläkeläisten houkuttelemista töihin.

”Liian harva Suomessa tekee työt. Jos entistä useampi ei siihen taivu, hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasoa on karsittava”, Kurronen sanoo.

EVA Fakta -julkaisu Työvoiman kirja sisältää faktatietoa työllisyyden kehityksestä 35 graafina. Faktan tiedot ovat kasanneet tutkija Topias Pyykkönen ja konsultti Jussi Pyykkönen.

Työvoiman kirja -EVA Fakta tiistaina 28.9. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisujen ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728