Eläkeiän nosto automaattiseksi ja eläkeläiset töihin

Suomeen on luotava automaattinen, taloudelliseen huoltosuhteeseen sidottu mekanismi eläkeiän nostamiseen, ehdottaa konsultti Jussi Pyykkönen EVA Analyysissa Uusi sukupolvisopimus. Eläkeiän tulee olla sidoksissa työllisten määrään ja julkisen talouden kestävyyteen. Nykytilassa 130 000 lisätyöllistä vakauttaisi julkista taloutta kestävälle tasolle.

Mediamateriaalit

Lataa
Työllisten ja eläkeläisten määrän muutos 1987–2019

(henkilöä) Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

Lataa

Download: Uusi sukupolvisopimus -EVA Analyysi
Uusi sukupolvisopimus -EVA Analyysi

Eläkeuudistus, joka pelastaa julkisen talouden. EVA Analyysin Uusi sukupolvisopimus ovat kirjoittaneet Jussi ja Topias Pyykkönen.

Lataa

Lataa
Jussi Pyykkönen

Kuva: PTCServices Oy

Lataa

Suomen ikärakenne on haastava. 60 vuoden päästä Suomessa on 1,08 työllistä yhtä eläkeläistä kohden, kun vielä vuonna 2000 työllisiä oli 2,0 yhtä eläkeläistä kohden.

”Suurimpien ikäluokkien päästäminen eläkkeelle noin 60-vuotiaina oli virhe, joka uhkaa näivettää nuorempien sukupolvien tulevaisuuden. Hoiva- ja eläkemenot kasvavat niin voimakkaasti, että se aiheuttaa muulle julkiselle taloudelle valtavia ongelmia. Työikäisten ja lasten palvelut ovat vaarassa. Tarvitsemme uuden sukupolvisopimuksen”, sanoo Pyykkönen.

Pyykkönen ehdottaa huoltosuhdesidonnaisen eläkeiän lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan eläkekertymän poistoa, työttömyysjaksojen ketjuttamisen lopettamista ja työeläkeindeksin muuttamista kuluttajahintaindeksiksi. Lisäksi eläkeläisiä pitää kannustaa tekemään töitä hyödyntämällä alustataloutta ja esimerkiksi luomalla työnvälitystä harjoittaville yrityksille kannustimia houkutella eläkeläisiä keikkatöihin.

Jussi Pyykkönen, Topias Pyykkönen: Uusi sukupolvisopimus -EVA Analyysi tiistaina 31.8. kello 10.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: konsultti Jussi Pyykkönen, PTCServices Oy, jussi.pyykkonen@ptcs.fi tai +358 44 023 91 49

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28