Miten hyvinvointia tulisi mitata?

Suomen tulisi mitata kansalaisten koettua hyvinvointia säännöllisesti kuukausittain systemaattista satunnaisotantaa käyttäen, ehdottavat dosentti Frank Martela ja ekonomisti Jussi Ahokas EVA Analyysissa Kyllä kansa tietää. Ajantasaiset tiedot kansalaisten hyvinvoinnista tulisivat olla median, tutkijoiden, virkamiesten ja poliitikkojen käytettävissä.

Mediamateriaalit

Lataa
Bkt:n ja elämäntyytyväisyyden kehittyminen eri maissa 2008-2018

Miten bkt/asukas (1 000 e) ja elämäntyytyväisyys (asteikko 1–10) ovat kehittyneet vuosien 2008 ja 2018 välillä eri maissa? Lähde: Helliwell ym. (2021).

Lataa

Download: Kyllä kansa tietää -EVA Analyysi
Kyllä kansa tietää -EVA Analyysi

Suomi tarvitsee koetun hyvinvoinnin mittarin. EVA Analyysin Kyllä kansa tietää ovat kirjoittaneet dosentti Frank Martela ja ekonomisti Jussi Ahokas.

Lataa

Lataa
Frank Martela ja Jussi Ahokas

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Kansalaisten heikkenevä hyvinvoinnin kokemus voi selittää esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä. Tutkimuksissa on havaittu, että alhaisempi koettu hyvinvointi ennustaa sekä opposition että populistien äänestämistä Yhdysvalloissa, Britanniassa ja 15 EU-maassa. Elämäntyytyväisyys selitti vuoden 2016 presidentinvaaleissa enemmän Trumpin äänestämistä kuin esimerkiksi talouskasvu, työttömyysaste, keskimääräiset palkat tai koulutusaste.

”Yhdysvalloissa bruttokansantuote asukasta kohden kasvoi tasaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2019. Samaan aikaan kuitenkin itsemurhien määrä ja huumeiden yliannostuksiin liittyvät kuolemat lisääntyivät merkittävästi ja elämäntyytyväisyys väheni”, sanoo Jussi Ahokas.

Koettua hyvinvointia ei kannata mitata pelkästään yhdellä kysymyksellä vaan seuraamalla muutamaa keskeistä hyvinvoinnin ulottuvuutta. OECD suosittelee, että koettua hyvinvointia mitatessa huomioitaisiin neljä eri ulottuvuutta: yleinen elämäntyytyväisyys, myönteiset tunteet, kielteiset tunteet ja psykologinen toimintakyky. Frank Martela ja Jussi Ahokas esittelevät EVA Analyysissa Kyllä kansa tietää kansainväliseen tutkimukseen perustuvan esimerkin 19 kysymyksen mittarista koetun hyvinvoinnin seuraamiseksi.

Frank Martela, Jussi Ahokas: Kyllä kansa tietää -EVA Analyysi tiistaina 14.9. kello 5.30 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

dosentti Frank Martela, frank.martela@aalto.fi tai +358 50 570 79 16

ekonomisti Jussi Ahokas, jussi.ahokas@soste.fi tai +358 50 308 68 70

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28