Suhtautuminen ilmastonmuutokseen politisoituu

Suomalaisista 71 prosenttia katsoo, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 19 prosenttia on toista mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Ilmastonmuutoksen torjuminen (%)

”Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa” (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen ilmastotavoitteisiin pandemian jälkeen (%)

”Pandemiakriisin jälkeen ilmastotavoitteista on tingittävä ja keskityttävä työllisyyteen” (%)

Lataa

Download: Pandemian perintö -EVA Arvio
Pandemian perintö -EVA Arvio

Ilmastokysymykset ja talous jakavat suomalaisten mielipiteitä. EVA Arvion Pandemian perintö on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Pandemian perintö kuvioliite
EVA Arvion Pandemian perintö kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Kysymys on politisoitunut verrattuna aiempaan. Vielä vuonna 2006 perussuomalaisten kannattajista 87 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Nyt enää 31 prosenttia. Keskustan, kokoomuksen ja RKP:n kannattajien keskuudessa ilmastohuoli on laantunut kaikissa noin kymmenen prosenttiyksikköä 15 vuoden takaisesta, mutta on edelleen yli 70 prosentin tasolla. SDP:n (84 %), vasemmistoliiton (92 %) ja vihreiden (97 %) kannattajien ilmastohuoli on pysynyt likimain entisellä tasollaan.

”Ilmiö vaikuttaisi olevan tyypillinen poliittisesti polarisoituville aiheille: joidenkin puolueiden kohdalla kannattajakunnan näkemykset muuttuvat entistäkin ehdottomammiksi, toisten puolueiden kohdalla jakolinjat muodostuvat puolueen kannattajakunnan keskelle”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Arvion Pandemian perintö.

Ilmastokysymykset jakavat suomalaisia monella akselilla. Nuoret aikuiset ovat selvästi keski-ikäisiä huolestuneempia ilmastokysymyksistä ja korkeasti koulutetut enemmän huolissaan kuin matalammin koulutetut. Naiset pitävät ilmastokysymyksiä tärkeämpinä kuin miehet ja kaupungeissa asuvat tärkeämpinä kuin pienempien paikkakuntien asukkaat.

Väite, jonka mukaan pandemiakriisin jälkeen ilmastotavoitteista on tingittävä ja keskityttävä työllisyyteen jakaa suomalaiset kahtia. 43 prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä, 45 prosenttia on eri mieltä. Näkemykset jakaantuvat äänestäjien oikeisto-vasemmisto-linjan mukaisesti

”Talouskasvua ja ilmastotyötä ei kuitenkaan kannata asettaa politiikassa vastakkain. Kestävää talouskasvua ei saada aikaan ympäristöä tuhoamalla. Toisaalta terve talous mahdollistaa pureutumisen ympäristöongelmiin”, sanoo Kurronen.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Pandemian perintö -EVA Arvio tiistaina 3.8. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728