PUOLET SUOMALAISISTA PITÄISI HYÖDYLLISENÄ, JOS PALKOISTA SOVITTAISIIN NYKYISTÄ JOUSTAVAMMIN TYÖPAIKOILLA

Mediamateriaalit

Lataa
”Kaikki hyötyisivät, jos palkoista ja muista työehdoista voitaisiin sopia nykyistä joustavammin työpaikoilla” (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: EVA Artikkelin Päätetään paikan päällä kuvioliite
EVA Artikkelin Päätetään paikan päällä kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Suomalaisista 49 prosenttia on sitä mieltä, että kaikki hyötyisivät, jos palkoista ja muista työehdoista voitaisiin sopia nykyistä joustavammin työpaikoilla, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 27 prosenttia suomalaisista.

Nyt paikallisesti sovitaan työntekijän kannalta monista tärkeistä asioista. Esimerkiksi säännöllinen työaika sekä mahdollisuus pitää lomarahat vapaana ovat usein paikallisesti sovittavissa.

EVAn aiemman Arvo- ja asennetutkimuksen (2019) mukaan suomalaiset ovat huolissaan, että paikallinen sopiminen johtaisi aiempaa heikompiin työehtoihin ja ansioihin.

”Tutkimuskirjallisuuden valossa huoli työntekijöiden palkkojen polkemisesta paikallisen sopimisen myötä näyttää olevan vailla perustaa. Suomessa paikallisesti sovittavat erät ovat nostaneet palkankorotuksia ja samansuuntaisia ovat tulokset myös muualta Euroopasta. Vaikutukset palkkahajontaan työntekijöiden välillä sen sijaan ovat epävarmempia, joten eriytyvä ansiokehitys voi olla osin perusteltu huoli”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Artikkelin Päätetään paikan päällä.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Päätetään paikan päällä -EVA Artikkeli maanantaina 7.12. kello 9.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi  tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728