SUOMALAISET SUHTAUTUVAT AIEMPAA VARAUTUNEEMMIN VENÄJÄÄN, MUTTA SE EI NÄY NATO-KANNATUKSESSA

Mediamateriaalit

Lataa
Suomen tulisi liittyä NATOon (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: EVA Artikkelin Suomalaisten luottamus Venäjään horjuu, mutta Nato-kannatukseen se ei vaikuta kuvioliite
EVA Artikkelin Suomalaisten luottamus Venäjään horjuu, mutta Nato-kannatukseen se ei vaikuta kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 22 prosenttia kannattaa puolustusliitto Naton jäsenyyttä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 45 prosenttia vastustaa. Puolustusliiton jäsenyyden kannatus ei ole muuttunut viime vuodesta. Nato-jäsenyyden kannatus on Arvo- ja asennetutkimusten pitkän aikavälin keskiarvon tasolla.

Suomalaisten suhtautuminen Venäjään on muuttunut tuntuvasti varautuneemmaksi viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Suomalaisista vajaa kolmannes (31 %) on sitä mieltä, että vaikka Venäjällä on omat ongelmansa, suomalaisilla ei ole nykyisin mitään syytä suhtautua suureen naapuriinsa kielteisesti. Eri mieltä väittämän kanssa on puolet (50 %).

Syksyn 2018 mittaukseen nähden kielteinen suhtautuminen Venäjään on kasvanut 12 prosenttiyksikköä. Vuoden 2012 mittauksesta kielteinen suhtautuminen on kasvanut 31 prosenttiyksikköä.

”Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhtautumista Venäjään muuttivat merkittävällä tavalla Venäjän vuoden 2014 hyökkäys Ukrainaan, Krimin kansainvälisen lain vastainen liittäminen Venäjään, Venäjän tukemien separatistien Itä-Ukrainassa käymä sota ja matkustajakoneen alasampuminen heinäkuussa 2014”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Artikkelin Suomalaisten luottamus Venäjään horjuu, mutta Nato-kannatukseen se ei vaikuta.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Suomalaisten luottamus Venäjään horjuu, mutta Nato-kannatukseen se ei vaikuta -EVA Artikkeli lauantaina 28.11. kello 7.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi  tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728