ALLE NELJÄSOSA SUOMALAISISTA LUOTTAA POLIITIKKOJEN ANTAMAAN TIETOON – LUOTTAMUS ROMAHTANUT KORONAKEVÄÄSTÄ

Mediamateriaalit

Lataa
”Poliitikkojen kansalaisille antama tieto on luotettavaa” (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Epäluottamuksen paluu -EVA Arvio
Epäluottamuksen paluu -EVA Arvio

Usko politiikkaan osoittautui koronakevään poikkeustilaksi. EVA Arvion Epäluottamuksen paluu on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Arvion Epäluottamuksen paluu kuvioliite
EVA Arvion Epäluottamuksen paluu kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 23 prosenttia pitää poliitikkojen kansalaisille antamaa tietoa luotettavana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 52 prosenttia.

Suomalaisten luottamus poliitikkojen antamaan tietoon on pudonnut 25 prosenttiyksikköä viime kevään lukemista. Keväällä, koronakriisin ollessa pahimmillaan 48 prosenttia suomalaisista luotti poliitikkojen antamaan tietoon.

EVAn uusin mittaus tehtiin lokakuussa, kun koronavirustilanne oli nykyistä rauhallisempi.

”Muutos on poikkeuksellisen suuri. Keväällä 2020 havaittu luottamuksen vahvistuminen poliittisiin instituutioihin oli todennäköisesti koronavirukseen liittyvien pelkojen aiheuttama poikkeustila. Myös muissa Euroopan maissa poliittinen luottamuslisä eli niin sanottu rally ’round the flag -ilmiö on alkanut hälvetä”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Arvion Epäluottamuksen paluu.

Eri puolueiden kannattajista vasemmistoliiton äänestäjien luottamus poliitikkojen antamaan tietoon on romahtanut eniten (-38 prosenttiyksikköä), mutta luottamus on pudonnut kautta linjan. Myös esimerkiksi pääministeripuolue SDP:n kannattajien luottamus poliitikkojen antamaan tietoon on pudonnut 25 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten äänestäjien luottamus poliitikkojen antamaan tietoon oli heikkoa jo keväällä, mutta nyt sitä ei ole jäljellä enää käytännössä ollenkaan. Vain kolme prosenttia perussuomalaisten kannattajista luottaa poliitikkojen kansalaisille antamaan tietoon

Erityisen paljon on pudonnut myös naisten luottamus poliitikkojen antamaan tietoon: 33 prosenttiyksikköä.

Luottamus viranomaistietoon on selvästi suurempaa kuin luottamus poliitikkojen antamaan tietoon. Suomalaisista 66 prosenttia pitää THL:n ja muiden terveysviranomaisten antamaa tietoa luotettavana.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Epäluottamuksen paluu -EVA Arvio keskiviikkona 2.12. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi  tai +358 40 578 0041