Neljä skenaariota Suomelle 2020–2028

Lue EVA Raportti tästä

Download: Lastuna lainehilla -EVA Raportti
Lastuna lainehilla -EVA Raportti

Suomi-skenaariot 2020–2028.

Lataa

EVA ja Nordic West Office miettivät yhdessä 20 yrityksen ja yhteisön kanssa Suomen suuntaa vuoteen 2028. Syntyi neljä vaihtoehtoista maailmaa: Kvanttihyppy, Sääntö-Suomi, Uudet heimot ja Vihreä valta. Miten talous eri skenaarioissa kasvaa?

Suomen neljä vaihtoehtoista maailmaa kuvataan tarkoin EVA Raportissa Lastuna lainehilla – Suomi-skenaariot 2020–2028 Näin talous eri skenaarioissa kasvaa.

Kvanttihyppy

Vuonna 2023 uusi hallitus tarttuu vihdoin kovalla kädellä Suomen rakenneongelmiin. Yleissitovuus poistuu, työn sekä yrittämisen verotus kevenee ja sosiaaliturva uudistuu. Digiloikka lisää globaalia kilpailua, ja Suomi pärjää 5G-markkinoilla sekä energiateknologiassa. Tuottavuuskasvun lisäksi Suomi houkuttelee myös uusia työllisiä ulkomailta.

Sääntö-Suomi

Rajat menevät kiinni, ja omavaraisuuden kasvattaminen on talouden ajuri. Tuottavuus romahtaa, eikä sitä saada nousuun täsmäsääntelyllä eikä panostuksilla valtion kehitysyhtiöön. Tekoälyä kehitetään ja hyödynnetään julkisten palvelujen kohdistamisessa, mutta se toimii huonosti vientituotteena.

Vihreä valta

Koronakriisi nostaa voimakkaasti työttömyyttä ja heikentää julkista taloutta. EU:n vihreä diili nousee Suomen kasvustrategiaksi, mutta valtiovetoinen investointiohjelma ei tuo kaivattua tuottavuusloikkaa.

Uudet heimot

Hajautuva kehitys kasvattaa hallinnon ja yritysten kustannuksia ja työttömyyttä. Julkista velkaa on valtavasti valmiiksi koronakriisin jäljiltä. Vuosien rämpimisen jälkeen alueet keksivät kilpailla keskenään, ja Suomen talouteen syntyy uusia teknologisia innovaatiota. Suomi houkuttelee myös ulkomaista työvoimaa.

Lue lisää skenaarioista Lastuna lainehilla -EVA Raportista.