KORONALASKU EI SAA JÄÄDÄ NUORTEN MAKSETTAVAKSI

Mediamateriaalit

Download: Tuomitut maksamaan -EVA Arvio
Tuomitut maksamaan -EVA Arvio

Näin koronalaskua jaetaan reilusti sukupolvien välillä. Tuomitut maksamaan -EVA Arvion on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Nuorilla ei voi maksattaa sekä 1990-luvun laman, finanssikriisin että koronakriisin laskua, vaan kaikkien on osallistuttava maksamiseen, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Tuomitut maksamaan. Kurronen esittää listan toimenpiteitä julkisen talouden tasapainottamiseksi. Uudistukset on tehtävä nuorten mahdollisuuksia tukemalla.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ja opiskelupaikkojen lisääminen ovat tärkeimmät toimet nuorten mahdollisuuksien tukemiseksi, kirjoittaa Kurronen. Nyt noin 15 prosenttia suomalaisista nuorista jää pelkän peruskoulun varaan. Suomalaisten 25–34-vuotiaiden koulutustaso ei ole 2000-luvulla juuri noussut toisin kuin muualla Euroopassa.

”Suomalaisten koulutustaso on jälleen käännettävä nousuun. Osaamistason nostaminen lisää työn tuottavuutta. Talouskasvu voi syntyä vain kahdesta lähteestä: tehdyn työn määrän lisäyksestä tai työn tuottavuuden kasvusta”, Kurronen sanoo.

Työllisyysasteen nostamiseksi Kurronen poistaisi työttömyyseläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäivät, lyhentäisi kotihoidontuen kestoa ja luopuisi ainakin osittain jo sovituista palkankorotuksista. Työn korkea verotus vähentää työnteon kannustimia kaikissa tuloluokissa. Siksi työn verotusta ei voi nostaa.

”Kun palkat eivät jousta alaspäin suhdannetilanteen heikentyessä, siitä seuraa työttömyyden kasvu. Työttömyyden kasvaessa nuoret ovat ensimmäisiä kärsijöitä”, Kurronen sanoo.

Eläkemaksujen nousu lisää suoraan työllistämisen kustannuksia. Sitä hillitään parhaiten tilapäisellä työeläkkeiden indeksijäädytyksellä sekä nykyaikaistamalla leskeneläkkeet.

”Nuorille sukupolville on luotava mahdollisuudet kasvattaa hyvinvointiaan. Se tarkoittaa parempia mahdollisuuksia opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Säilyttämällä vanhat rakenteet Suomi ei nouse viime vuosikymmenten velkataakan alta”, Kurronen sanoo.

Sanna Kurronen: Tuomitut maksamaan -EVA Arvio torstaina 14.5. kello 9.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi  tai 358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728