KORONAKRIISI PALAUTTI LUOTTAMUKSEN POLITIIKKAAN

Mediamateriaalit

Lataa
Luottamus yhteiskunnan eri toimijoita kohtaan (%)

Kuinka suurta luottamusta tuntee yhteiskunnan eri toimijoita kohtaan (%)

Lataa

Lataa
Tuki hallituksen koronatoimille (%)

”Vaikka hallituksen toimet koronavirusepidemian torjumiseksi ovat poikkeuksellisen järeitä, annan niille täyden tukeni” (%)

Lataa

Download: Politiikan pokkeustila -EVA Analyysi
Politiikan pokkeustila -EVA Analyysi

Koronakriisi yhdisti suomalaiset. Politiikan poikkeustila -EVA Analyysin on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaiset luottavat eniten poliisiin, tasavallan presidenttiin ja terveydenhuoltojärjestelmään. Kansalaisista 85 prosenttia luottaa poliisiin, 84 prosenttia presidenttiin ja 81 prosenttia terveydenhuoltojärjestelmään. Hallitus ja eduskunta ovat kasvattaneet eniten luottamustaan vuodesta 2018, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVA selvitti Arvo- ja asennetutkimuksessaan, kuinka koronakriisi on vaikuttanut luottamukseen, jota suomalaiset tuntevat 30 erilaista yhteiskunnassa vaikuttavaa tahoa tai toimijaa kohtaan. Luottamuksen muutosta tarkasteltiin suhteessa vuoden 2018 mittaukseen.

Yli puolet suomalaisista luottaa hallitukseen ja eduskuntaan. Verrattuna vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä. Poikkeuksellisesta luottamuksen vahvistumisesta huolimatta hallitus ja eduskunta eivät yllä luottamuspuntarin kärkikymmenikköön.

”Muutos on suuri, eikä se mahdu tavanomaisen asennevaihtelun piiriin. Koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi ja siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Yhdysvaltalainen valtiotieteilijä John Mueller havaitsi tutkimuksessaan niin sanotun rally ’round the flag -ilmiön (lipun ympärille kokoontuminen) jo 1970-luvulla. Muellerin mukaan Yhdysvaltain presidenttien suosio on kasvanut kriiseissä.

Suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti hallituksen toimiin koronakriisissä, vaikka ne ovat olleet poikkeuksellisen järeitä. Yhdeksän kymmenestä (89 %) antaa toimille täyden tukensa. Hallituksen toimia kritisoivien osuus on hyvin pieni (6 %).

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Politiikan poikkeustila -EVA Analyysi 30.4. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728