SUOMALAISTEN EU-MYÖNTEISYYS NOTKAHTI

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen EU-jäsenyyteen (%)

Miten suhtautuu nykyisin maamme EU-jäsenyyteen (%)

Lataa

Download: EVA Artikkelin Suomalaisten EU-asenteissa käänne – enemmistön asenteet silti edelleen myönteisiä -taulukkoliite
EVA Artikkelin Suomalaisten EU-asenteissa käänne – enemmistön asenteet silti edelleen myönteisiä -taulukkoliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 53 prosenttia suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja 20 prosenttia kielteisesti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Suomalaisten EU-myönteisyys on pudonnut seitsemän prosenttiyksikköä viime syksystä. Muutos suhtautumisessa päättää joitain vuosia jatkuneen suomalaisten EU-myönteisyyden kasvun.

”Luontevin selitys muutokselle on koronakriisi, jonka aikana EU-maiden yhteistyö on kangerrellut, esimerkiksi rajojen sulkemisessa ja suojavarusteiden saamisessa. Talouskriisin taakanjakoon ei näy ratkaisua. Myös talouskasvun hiipuminen ja Suomen EU-puheenjohtajuuden päättyminen saattavat heijastua asenteisiin”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Pitkän ajan tarkastelussa suomalaisten EU-asenteet ovat yhä myönteisiä. Suomalaisten suhtautuminen EU-jäsenyyteen on ollut lähes koko 2010-luvun ajan myönteisempää kuin 25 jäsenyysvuoden aikana keskimäärin.

”Asenteiden kehitykseen tulevaisuudessa vaikuttanee koronakriisin jälkihoito. Toistaiseksi jokaisen maan on pitänyt pärjätä omillaan. Kansallisen päätöksenteon rooli sekä sitä kohtaan tunnettu arvostus ovat kasvaneet paljon ja poikkeuksellisen nopeasti. Mikäli EU ei kykene myötävaikuttamaan jäsenmaiden rinnalla koronakriisin tulevien käänteiden hoidossa, saattaa suomalaisten verraten vahva sitoutuminen yhteiseen projektiin alkaa höllentyä”, Haavisto sanoo.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020.  Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Suomalaisten EU-asenteissa käänne – enemmistön asenteet silti edelleen myönteisiä -EVA Artikkeli 9.5. kello 5.30 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728