KORONAKRIISI MUUTTI SUOMALAISTEN SUHTAUTUMISTA SÄÄNTELYYN

Mediamateriaalit

Lataa
Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää (%)

Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää (%)

Lataa

Download: Kurin ja järjestyksen maa -EVA Arvio
Kurin ja järjestyksen maa -EVA Arvio

Lainkuuliaisuus on huipussaan korona-Suomessa. EVA Arvion Kurin ja järjestyksen maa on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 21 prosenttia katsoo, että valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää. 63 prosenttia torjuu väitteen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Suhtautuminen on muuttunut merkittävästi, yli 25 prosenttiyksikköä, verrattuna vuonna 2018 tehtyyn mittaukseen.

”Suomalaiset luottavat koronakriisin aikana poikkeuksellisen vahvasti sekä päätöksentekijöihin että virkamiehiin, ja vallanpitäjiä normaalisti varpaillaan pitävä kansalaiskriittisyys on vaimentunut. Suomalaisille ominainen purnaus valtion harjoittamasta liikasääntelystä on liki kadonnut ja juuri nyt halu noudattaa annettuja ohjeita on erityisen suurta. Kriittisyys voi silti nousta nopeastikin, jos tuleva ohjeistus epäonnistuisi ja se koettaisiin esimerkiksi ylilyöväksi tai epäreiluksi”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

94 prosenttia suomalaisista arvioi voivansa noudattaa viranomaisten valmiuslain nojalla antamia ohjeistuksia erittäin tai melko tarkasti. Vain viisi prosenttia kansalaisista katsoo ohjeistusten noudattamisen kohdallaan vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Suomalaisten lainkuuliaisuus on vahvaa. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että lakia ei tarvitse noudattaa, jos sen kokee vääräksi tai vanhentuneeksi. 81 prosenttia torjuu väitteen.

Arvo- ja asennetutkimuksen mittaus tehtiin aikana, jolloin ankarimmat liikkumisen rajoitukset olivat voimassa, mukaan lukien jo purettu Uudenmaan maakunnan eristys. Kyseessä ovat mittavimmat perusoikeuksien rajoitukset sitten sotien.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020.  Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Kurin ja järjestyksen maa -EVA Arvio 6.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728