SUOMALAISTEN MIELESTÄ KORONAEPIDEMIA UHKAA ENEMMÄN TALOUTTA KUIN TERVEYTTÄ

Mediamateriaalit

Lataa
Koronavirusepidemian uhkaavuus (%)

Kuinka uhkaavana pitää koronavirusepidemiaa a) terveyden kannalta ja b) talouden ja toimeentulon kannalta (%).

Lataa

Lataa
Koronaepidemian uhkaavuus talouden ja toimeentulon kannalta omalla kohdalla (%)

Kuinka uhkaavana talouden ja toimeentulon kannalta pitää koronavirusepidemiaa: omalla kohdallaan (%).

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 66 prosenttia pitää koronavirusepidemiaa uhkana yleensä suomalaisten terveydelle ja 87 prosenttia yleensä suomalaisten taloudelle ja toimeentulolle, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Oman terveytensä kohdalla koronaepidemiaa pitää uhkana 42 prosenttia suomalaista ja oman taloutensa kohdalla saman verran (42 %). Suurempi osa (57 %) suomalaisista torjuu omalla kohdallaan molemmat uhat. Läheisten kohdalla koronaepidemian terveysuhat huolettavat suomalaisia enemmän kuin talousuhat.

Talousuhan kohdalla tärkein jakolinja syntyy työelämässä ja sen ulkopuolella olevien välille. Omasta taloudestaan eniten huolissaan ovat yrittäjät, työntekijät, johtavassa asemassa olevat sekä työttömät. Kaikissa näissä ryhmissä enemmistö pitää virusepidemiaa omaa talouttaan uhkaavana. Vähiten omasta taloudestaan ovat huolissaan eläkeläiset ja opiskelijat, joiden asenne-ero työelämässä oleviin ryhmiin on huomattavan suuri.

”Huoleen saattaisi kuitenkin olla aihetta, sillä julkinen sektorikaan ei voi porskuttaa, jos Suomen talous sakkaa. Toisin kun koronan terveysvaikutusten kohdalla, koronaepidemian talousvaikutukset koskettavat tavalla tai toisella lopulta jokaista. Kukaan ei voi rajata itseään talouden riskiryhmän ulkopuolelle”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Suomalaiset pelkäävät koronan vaikutuksia muihin, mutta eivät ole kovin huolissaan itsestään -EVA Artikkeli osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728