ANTTI RINTEEN VIITTAAMAN EVAN VEROMALLIN TARKOITUS ON PÄÄOMATULOVERON ALENTAMINEN

Mediamateriaalit

Lataa
Emilia Kullas

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Download: Yhteisöveron uusi diili -EVA Analyysi
Yhteisöveron uusi diili -EVA Analyysi

Näin Suomi tukee yritysten kasvua ja varmistaa verotuotot kansainvälisessä verokilpailussa. EVA Analyysin Yhteisöveron uusi diili on kirjoittanut apulaisprofessori Tomi Viitala.

Lataa

Antti Rinteen viittaama Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ehdotus lähdeverosta tähtää pääomatuloveron tuntuvaan alentamiseen, ei veronkiristykseen. Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) on useaan otteeseen perustellut ajatustaan lähdeverosta sillä, että kyseessä olisi EVAn esitys. Tosiasiassa Rinteen viittaamassa mallissa on kyse Aalto-yliopiston yritysjuridiikan apulaisprofessorin Tomi Viitalan laskelmasta, jonka lähtökohta on pääomatuloverokannan alentaminen kolmella prosenttiyksiköllä.

”Jos Antti Rinne todella kannattaa EVAn esitystä, hän kannattaa silloin myös pääomatuloveron alentamista. Sellainen olisi aidosti kasvua edistävää yritysveropolitiikkaa”, EVAn johtaja Emilia Kullas toteaa.

Tomi Viitala esitteli EVA Analyysissä Yhteisöveron uusi diili suunnitelman pitkän aikavälin verolupaukseksi yritysverotuksen kehittämisessä. Kokonaisvaltaiseen verotuksen tiekarttaan sisältyy yhteisöveron alentaminen kahdella prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin ja seuraavassa vaiheessa pääomatuloverokannan alentaminen kolmella prosenttiyksiköllä. Laskelmassaan pääomatuloveroprosentin alentamiseksi Viitala esitti yhtenä mahdollisuutena veropohjan laajentamiseksi lähdeveron käyttöön ottamista osinkoverosta vapautetuille yhteisöille. Jos veropohjaa laajennettaisiin vielä lisää, voitaisiin pääomatuloverokantaa alentaa jopa kuudella prosenttiyksiköllä.

”Kyse on siis veroneutraalista laskelmasta, joka mahdollistaisi pääomatuloveron alentamisen. Ilman pääomatuloveron alentamista koko ajatus lähdeverosta muuttuu kasvun edellytyksiä heikentäväksi politiikaksi”, Emilia Kullas sanoo.

Suomessa on nykyisellään kansainvälisesti vertaillen melko korkeat pääomatuloverokannat (30 ja 34 prosenttia).

”Pitäisi miettiä keinoja, joilla yksityisiin investointeihin saataisiin vauhtia. Jos Rinteen ajatuksena on ainoastaan lisätä joidenkin toimijoiden verorasitusta, se vie ojasta allikkoon ja heikentää investointien kannustimia. Se vuorostaan heikentää työllistämisen ja tulevaisuuden kasvun edellytyksiä – ja siten pitkällä tähtäimellä myös Rinteen kovasti kaipaamia verotuloja”, toteaa Kullas.

Hallitustunnustelija Antti Rinne totesi tiistaina Säätytalolla, että lähdevero olisi ”yksi niistä asioista, joita esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta on esittänyt”. Hän on aiemminkin perustellut ajatustaan osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdeverosta sillä, että kyseessä olisi EVAn esitys.

Emilia Kullaksen blogi aiheesta: Antti Rinne poimii rusinoita EVAn pullasta, www.eva.fi

Tomi Viitala: Yhteisöveron uusi diili -EVA Analyysi luettavissa osoitteessa www.eva.fi