SUOMALAISET ENNÄTYKSELLISEN EU-MYÖNTEISIÄ

Mediamateriaalit

Lataa
Miten suhtautuu nykyisin maamme EU-jäsenyyteen (%)

Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 56 prosenttia suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja ainoastaan 13 prosenttia kielteisesti. Neutraalisti jäsenyyteen suhtautuu 29 prosenttia, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. EVA on mitannut suhtautumista EU-jäsenyyteen säännöllisesti vuodesta 1988. Myönteisesti suhtautuvia on nyt enemmän ja kielteisesti suhtautuvia vähemmän kuin kertaakaan aiemmin.

Suhtautuminen EU-jäsenyyteen on ollut pitkän aikavälin keskiarvoa myönteisempää lähes koko 2010-luvun ajan. Myös erohalukkuus on alimmillaan sitten jäsenyyden alkamisen vuonna 1995. Suomalaisista vain 14 prosentin mielestä Suomen pitäisi erota EU:sta.

Erityisesti keskustan ja vasemmistoliiton äänestäjien suhtautuminen EU:hun on muuttunut positiivisemmaksi yli ajan. Vielä vuosituhannen alussa EU-jäsenyys ei erityisemmin innostanut keskustan tai vasemmistoliiton kannattajia. Myös SDP:ssä EU-myönteisten osuus on kasvanut selkeästi 2000-luvun alusta.

Nyt kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö – perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiä lukuunottamatta – suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti. Myönteisimmin EU-jäsenyyteen suhtautuvat RKP:tä (93 % myönteisesti suhtautuvia), vihreitä (80 %) ja kokoomusta (79 %) äänestävät.

Miehet suhtautuvat EU-jäsenyyteen myönteisemmin kuin naiset. Jäsenyyden kannatus kasvaa koulutustason ja sosioekonomisen aseman noustessa. Alle 25-vuotiaat ovat muita ikäluokkia EU-myönteisempiä.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Suomalaisten EU-myönteisyys huipussaan -EVA Artikkeli 9.5. kello 6.30 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 38 23

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28