EVAn Verokone: Tuloverotus kiristyy suurella osalla palkansaajista – pienituloisella voi kiristyä toisin kuin keskituloisilla

Palkansaajista suurella osalla tuloverotus kiristyy vuonna 2023. Pienituloisen 1 500 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan tuloverotus kiristyy 0,4 prosenttiyksikköä. Keskituloisen 3 250 euroa ansaitsevan palkansaajan tuloveroverotus kevenee 0,1 prosenttiyksikköä ja yli 7000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla verotus kiristyy 0,4–0,3 prosenttiyksikköä. Työllistäminen yksityisillä aloilla kallistuu jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Mediamateriaalit

Lataa
Palkansaajan tuloveroaste (%)

Palkkatulojen veroprosentti ilman kirkollisveroa. Vuoden 2023 kunnallisveroprosenttina käytetty 7,37 eli kuntien keskiarvoa. Ansiotulojen oletetaan nousevan 3,5 prosenttia vuonna 2023.

Lataa

Sote-uudistuksen seurauksena palkansaajan tuloverotus kiristyy ja kevenee satunnaisesti eri tuloluokissa. Verotus pysyy ennallaan tai kevenee hieman kuukausitulojen ollessa 2 000–2 300 euroa ja tulovälillä 2 900–3 500 euroa. Kaikissa muissa tuloluokissa palkkaverotus kiristyy. Pienituloisilla ja toisaalta keskituloa korkeammilla yli 5 400 euron ansiotuloilla verotus kiristyy enimmillään 0,4 prosenttiyksikköä.

Työllistäminen yksityisillä aloilla kallistuu jo kolmantena vuonna peräkkäin. Yksityisen sektorin työnantajan sosiaalivakuutusmaksut nousevat keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä. Nousu on seurausta työnantajan sairausvakuutusmaksun korottamisesta.

Kulutuksen veroperusteet pysyvät ensi vuonna keskimäärin ennallaan. Terveydelle ja ympäristölle haitallisten hyödykkeiden valmisteveroja korotetaan tupakkatuotteiden ja dieselpolttoaineiden osalta. Kulutuksen verotusta keventävät sähkön ja henkilökuljetusten arvonlisäveron väliaikainen alentaminen.

EVAn Verokone on nyt päivitetty vuoden 2023 tiedoilla. EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen. Kokonaisveroaste kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä arvonlisä- ja valmisteveroihin.

Oman kokonaisveroasteensa voi selvittää osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi, 040 526 97 28