Suomalaisten enemmistö odottaa seuraavalta hallitukselta lupia lisäydinvoimalle – miljardien energiatuet eivät innosta

Suomalaisista 55 prosenttia on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen tulee hyväksyä kaikki ydinvoimaloiden lupahakemukset, jotka täyttävät lupaehdot, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen ydivoimaloiden lupahakemuksiin (%)

”Seuraavan hallituksen tulisi hyväksyä kaikki ydinvoimaloiden lupahakemukset, jotka täyttävät olemassa olevat lupaehdot” (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen ydinvoiman lisärakentamiseen (%)

”Ydinvoiman lisärakentaminen olisi paras ratkaisu maamme sähköntuotannon lisäämiseksi” (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen hallituksen tukitoimiin (%)

”Vaikka hallituksen toimet energian hinnan alentamiseksi tulevana talvena voivat maksaa jopa miljardeja, annan niille täyden tukeni” (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen energiansäästämiseen (%)

”Mikäli Suomi ajautuu syvään energiakriisiin, olen valmis säästämään energiaa ja tinkimään elintasostani” (%)

Lataa

Download: Energiajäristys -EVA Analyysi
Energiajäristys -EVA Analyysi

Suomalaiset ovat virittäytyneet energian säästötalkoisiin, mutta haluavat lisää ydinvoimaa. EVA Analyysin Energiajäristys on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Energiajäristys kuvioliite
EVA Analyysin Energiajäristys kuvioliite

Lataa

67 prosenttia pitää ydinvoiman lisärakentamista parhaana ratkaisuna maamme sähköntuotannon lisäämiseksi.

Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa 25 prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos Arvo- ja asennetutkimuksessa. Etenkin naiset ovat kallistuneet ydinvoiman lisärakentamisen kannattajiksi. Vuonna 2019 reilu viidesosa (22 %) kannatti ydinvoiman lisärakentamista ja nyt 51 prosenttia.

”Suomalaiset suhtautuvat energiakriisiin hyvin käytännönläheisesti. Ensisijainen sopeutumiskeino ihmisille on energian säästäminen. Miljardeja euroja maksavien tukitoimien sijaan kansalaiset haluavat pysyviä ratkaisuja energiapulaan, ja ydinvoiman lisärakentaminen nähdään tähän parhaaksi ratkaisuksi. Seuraavan hallituksen odotetaan tekevän tarvittavat päätökset sähkönsaannin turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo EVA Analyysin Energiajäristys kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Alle puolet suomalaisista antaa täyden tukensa hallituksen toimille energian hinnan alentamiseksi talvella, vaikka ne voivat maksaa jopa miljardeja. 30 prosenttia suhtautuu hallituksen miljarditoimiin epäillen.

Sen sijaan suomalaiset ovat yksituumaisia energian säästämisen suhteen. 74 prosenttia suomalaisista on valmis säästämään energiaa ja tinkimään elintasostaan, mikäli Suomi ajautuu syvään energiakriisiin.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Energiajäristys -EVA Analyysi lauantaina 10.12. kello 8.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041