Suomalaisten Nato-myönteisyys erittäin vahvaa

Suomalaisista 78 prosenttia suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain kahdeksan prosenttia suhtautuu Nato-jäsenyyteen kielteisesti.

Mediamateriaalit

Lataa
Miten suhtautuu nykyisin maamme Nato-jäsenyyteen (%)

Lataa

Download: Joka kodin turva -EVA Arvio
Joka kodin turva -EVA Arvio

Suomalaiset liittyvät Natoon yhtenäisinä. EVA Arvion Joka kodin turva ovat kirjoittaneet viestintäpäällikkö Heini Larros ja toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Arvion Joka kodin turva kuvioliite
EVA Arvion Joka kodin turva kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: EVA

Lataa

Kyseessä on EVAn ensimmäinen Arvo- ja asennetutkimuksen mittaus suomalaisten suhtautumisesta Nato-jäsenyyteen jäsenyyden hakemisen jälkeen. Edellisessä, maaliskuun alussa tehdyssä mittauksessa 60 prosenttia kannatti Suomen liittymistä Natoon.

Yli puolet (53 %) suomalaisista katsoo, että Suomen tulee olla avoin kaikelle yhteistyölle Naton sisällä, mukaan lukien Suomeen sijoitettavat sotilastukikohdat. Vain neljännes (25 %) torjuu väittämän.

Miehet (83 %) suhtautuvat Suomen Nato-jäsenyyteen naisia (75 %) myönteisemmin, mutta naisten suhtautumisessa on tapahtunut suuri muutos hakemuksen jättämisen jälkeen. Vielä maaliskuussa alle puolet naisista kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä.

Enemmistö kaikissa väestöryhmissä, vasemmistoliiton äänestäjiä lukuun ottamatta, suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti. Heistäkin 48 prosenttia suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti, ja negatiivisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuvia on ryhmässä vain 23 prosenttia. Voimakkainta positiivinen suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on kokoomuksen (97 %), sosiaalidemokraattien (89 %) ja keskustan (87 %) kannattajissa.

”Suomalaisten sytyke liittyä Natoon oli uhkaavaksi muuttunut Venäjä. Uudessa maailmantilanteessa suomalaiset ovat valmiita ainakin harkitsemaan kaikkia lisätoimia, joilla Venäjän uhkaa voidaan lieventää”, sanoo EVA Arvion Joka kodin turva kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Heini Larros, Sami Metelinen: Joka kodin turva -EVA Arvio keskiviikkona 23.11. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi