Vasemmiston ja oikeiston välinen ristiriita jyrkkenee Suomessa

Suomalaisista 66 prosenttia näkee voimakasta ristiriitaa vasemmiston ja oikeiston välillä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 15 prosenttia on toista mieltä.

Mediamateriaalit

Download: Sukset ristissä -EVA Analyysi
Sukset ristissä -EVA Analyysi

Vasemmiston ja oikeiston välinen ristiveto jyrkkenee. EVA Analyysin Sukset ristissä ovat kirjoittaneet Ilkka Haavisto, Sanna Kurronen ja Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Sukset ristissä kuvioliite
EVA Analyysin Sukset ristissä kuvioliite

Lataa

Lataa
Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus

Muutokset arvioinneissa 2016–2021 (asteikkokeskiarvojen erotukset, yhteiset mittarit) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Arviot yhteiskunnallisten ristiriitojen ja vastakohtaisuuksien voimakkuudesta (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelu nähdään merkittävästi jyrkempinä kuin aiempina vuosikymmeninä. Myös naisten ja miesten sekä nuorten ja vanhojen väliset jännitteet koetaan nyt entistä vahvemmiksi.

Monet suomalaiselle yhteiskunnalle perinteiset vastakkainasettelut ovat viime vuosina lieventyneet. Esimerkiksi tulonjakoa, maahanmuuttoa, syrjäseutuja sekä työmarkkinoita koskevien yhteiskunnallisten jännitteiden koetaan vähentyneen.

”Neljä kansainvälisyyteen ja paikallisuuteen liittyvää ristiriitaa arvioidaan nyt hieman aiempaa lievemmiksi. Ne koskevat syntyperäisten suomalaisten ja maahanmuuttajien, kansallisen ja kansainvälisen kulttuurin, kasvukeskusten ja syrjäseutujen sekä EU-myönteisten ja EU-kriittisten välisiä jännitteitä. Kyseisillä vastakkainasetteluilla on pitkät perinteet, mutta viime vuosina ne ovat liittyneet keskeisesti populismin teemoihin”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Vasemmistopuolueita äänestävät näkevät yhteiskunnassa enemmän ja voimakkaampia ristiriitoja kuin perinteisiä porvaripuolueita, kokoomusta ja keskustaa, äänestävät.

”Kokoomuksen kannattajat eivät näe ristiriitoja väestön keskiarvoa enempää oikeastaan missään. Keskustan kannattajien parissa suurin huoli on ristiriita kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä. Perussuomalaisten kannattajat näkevät poliitikkojen ja kansan välisen ristiriidan erityisen voimakkaana. SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajien joukossa pidetään puolestaan työnantajien ja työntekijöiden välistä ristiriitaa erityisen voimakkaana verrattuna koko väestön näkemyksiin”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, EVA Analyysin Sukset ristissä toinen kirjoittaja.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto, Sanna Kurronen, Sami Metelinen: Sukset ristissä -EVA Analyysi tiistaina 15.2. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041