Puolet suomalaisista moittii terveyskeskuslääkäriin pääsyä – sairailta heikoimmat arviot terveydenhuollolle

Suomalaisista 51 prosenttia arvioi lääkäriin pääsyn nopeuden kuntien terveyskeskuksissa huonoksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 37 prosenttia on sitä mieltä, että lääkäriin pääsyn nopeus kuntien terveyskeskuksissa on hyvä.

Mediamateriaalit

Lataa
Arviot terveydenhuollosta (%)

Kuinka hyvin tai huonosti terveydenhuolto sinun mielestäsi nykyisin toimii seuraavien asioiden suhteen? (%), Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Lataa
Arviot terveydenhuollosta terveydentilan mukaan (%)

Kuinka hyvin tai huonosti terveydenhuolto nykyisin toimii: arviot sen mukaan kuinka terveeksi kokee itsensä (%). Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Download: Heikossa hapessa -EVA Analyysi
Heikossa hapessa -EVA Analyysi

Terveydenhuolto toimii suomalaisten mielestä huonosti. EVA Analyysin Heikossa hapessa ovat kirjoittaneet toimituspäällikkö Sami Metelinen ja tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Heikossa hapessa kuvioliite
EVA Analyysin Heikossa hapessa kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Enemmistö suomalaisista katsoo terveydenhuollon toimivan huonosti Suomessa. Tyytymättömyyttä on muun muassa terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, leikkausten jonotusaikoihin ja asiakkaiden kuunteluun. Enemmistö suomalaisista on tyytyväinen vain terveyspalveluiden läheisyyteen.

Heikoimmat arviot terveydenhuollolle antavat ihmiset, jotka eivät koe itseään terveiksi. Itsensä hyvin terveiksi kokevista puolet pitää terveydenhuoltoa tasa-arvoisena, mutta henkilöistä, jotka eivät koe itseään lainkaan terveiksi näkemykseen yhtyy vain viidesosa ja jopa kolme neljästä heistä pitää järjestelmää epätasa-arvoisena

”Synkkä kokemus terveydenhuollon tasa-arvosta saa tukea myös OECD:n tutkimuksesta, jonka mukaan tarvevakioidut lääkärikäynnit jakautuvat Suomessa tuloryhmien välillä yhtä eriarvoisesti kuin Yhdysvalloissa. Sote-uudistus ei ongelmia korjaa, koska siitä puuttuu palveluiden valinnanvapaus, joka parantaisi perusterveydenhuollon heikkoa saatavuutta. Enemmistö suomalaisista haluaisikin palveluihin valinnanvapauden”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen, Ilkka Haavisto: Heikossa hapessa -EVA Analyysi tiistaina 18.1. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041