Sveitsiläisessä demokratiassa poliitikot tietävät, että heitä vahditaan

Natanael Rother
Vieraileva tutkija
LinkedIn Twitter
Kaikenkokoisista poliittisista kysymyksistä päättäminen voi olla kohtalaisen tuskaisaa Sveitsin kansalaisille. Mutta ainakin poliitikot tietävät, että heitä tarkkaillaan jokaisella hallinnon tasolla. Se pitää poliitikot hereillä, kirjoittaa EVAn vieraileva tutkija Natanael Rother.

Ei ole helppoa olla sveitsiläinen. Tällä en tarkoita jatkuvaa kamppailuamme suhteiden vakiinnuttamiseksi tärkeimpään kumppaniimme Euroopan unioniin. Sen sijaan kyse on jälleen kerran edessä olevasta äänestyksestä. Sveitsissä järjestetään tänä vuonna neljä kansanäänestystä. Kansanäänestyksissä äänestetään valtio- (liittovaltio), alue- (kantoni) ja paikallistasoilla (kunta). Sunnuntaina, 26. syyskuuta meidän sveitsiläisten 26 eri kantonissa on muodostettava jo kolmatta kertaa mielipiteemme erilaisista politiikkaehdotuksista kaikilla kolmella tasolla.

Jotkut syttyvät aina ”oikeudenmukaisuudesta”.

Liittovaltion tasolla sveitsiläiset äänestävät kansalaisaloitteesta, jonka nimi on ”kevennetään palkkojen verotusta, verotetaan pääomaa reilusti”. Kuulostaa joidenkin (varsinkin nuorten sosialistien) mielestä houkuttelevalta. Heidän toiveenaan on kasvattaa verotuloja kymmenellä miljardilla Sveitsin frangilla (yhdeksällä miljardilla eurolla) vuositasolla. Toiset huomauttavat ymmärrettävistä syistä, että omistajat maksavat jo nyt aika lailla veroja omistamistaan osakkeista.

Pelkona on, että kansalaisaloite aiheuttaa sveitsiläisille yrittäjille liian raskaan taakan ja karkottaa rikkaita ulkomaalaisia, jotka nykyisin kantavat ilomielin kortensa julkisen talouden kekoon. Vaikka jotkut aina syttyvät ”oikeudenmukaisuuden” lisäämisestä, veronkorotusten lopputulema ei välttämättä ole hyödyllinen pitkällä tähtäimellä – varsinkaan maalle, joka on hyötynyt matalasta verotuksesta ja ulkomaisista sijoituksista.

Onneksi äänestäjät tekevät yleensä päätökset vakaasti harkiten arvioiden päätösten mahdollisia haittoja. Tästä yksi esimerkki on vuodelta 2013, kun sveitsiläiset päättivät olla asettamatta kattoa yritysten maksamien korkeimpien ja matalimpien palkkojen väliselle erolle.

Äänestyksen toiselle kysymykselle oli jo aikakin. Kyse on samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta. Sen vaikutuksia ei tarvitse arvuutella: kun rakkaus voittaa, kukaan ei häviä. Tämä on selvä voitto koko Sveitsille ja saa minulta kyllä-äänen. Onneksi myös mielipidetiedustelut ennustavat, että samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksytään.

Kallista puutarhanhoitoa

Kolmannen kysymyksen kohdalla romantiikka ei auta. Kyseessä on alueellinen äänestys. Luzernin kantonin parlamentti tukee hallituksensa esitystä, jossa ehdotetaan tien modernisointia ja nyt mielipidettä kysytään meiltä luzernilaisilta. Kyseinen tie yhdistää Luzernin kantonin maaseutua ja kaupunkialueita. Äänestäjiltä kysytään nyt lupaa myös rahankäytölle.

Huolimatta säännöllisistä juoksu- ja pyörälenkeistäni en tunne kyseistä tietä – mutta se saattaa johtua siitä, että sen yhteydessä ei ole pyörätietä kuin kävelykatuakaan. Nyt sellaiset on luvattu rakentaa, mikä vaikuttaa perustellulta. Jonkinlaiset tiemaksut olisi kuitenkin hyvä olla – paikka näyttää esitteen kuvien perusteella kapealta ja vaikealta kiertää. Miksi ei laskuteta tietä käyttäviä sen sijaan, että laskun maksaisivat kaikki? Valitettavasti siitä ei kuitenkaan tällä kertaa kysytä. Huolimatta kehitysehdotuksistani tämäkin 57 miljoonan frangin (53 miljoonan euron) ehdotus saa minulta kyllä-äänen.

Viimeinen äänestyskysymys (kuntataso) koskee uima-allasaluetta, joka tarvitsee kunnollista remonttia. Allas remontoitiin jo vuonna 2014, mutta 55-vuotiaita putkia ei, ja nyt putkista vuotaa vesi ulos. Projektin hintalappu on miljoona frangia (0,9 miljoonaa euroa), mutta äänestäjiltä pyydetään myös 15 miljoonaa frangia (14 miljoonaa euroa) itse rakennustöihin. 0,6 miljoonaa frangia (0,55 miljoonaa euroa) taas on budjetoitu kaupungin puutarhuria varten seuraaville kymmenelle vuodelle. 25 metrin pituisella allasalueella täytyy ilmeisesti olla aika paljon ruohoa leikattavana, mutta älkäämme olko turhantarkkoja. Aikomuksena on kuitenkin uudistaa myös ”tajuton hyppyliukumäki”. Siispä tämäkin ehdotus saa minulta kyllä-äänen. Minua kuitenkin vaivaa, miksi joitakin harrastuksia subventoidaan voimakkaasti ja toisia ei, mutta se on toisen keskustelun aihe.

Poliitikot toimivat kuin jokainen vahtisi heidän tekemisiään.

Vaatii aikaa ja vaivaa käydä läpi kaikki lauantaina äänestettävät ehdotukset. Eikä meiltä suinkaan aina kysytä kysymyksiä, joita toivoisimme. Mutta onko parempaa keinoa saada virkamiehet ja poliitikot toimimaan ikään kuin kaikki tarkkailisivat heidän tekemisiään? Olennaista on vahtia juuri oikealla hallinnon tasolla. Sveitsiläisen demokratian hyöty ei ole pelkästään siinä, että valtion on kysyttävä kansalaisilta suoraan, vaan myös siinä, että päätökset tehdään ihmisiä lähimmällä hallinnon tasolla (ainakin useimmiten).

Tämän ohella näytän peukkua myös Luzernin alueellisen hallituksen ehdotukselle keventää verotusta tulevina vuosina. En malta odottaa aihetta koskevaa debattia ja vakaata jatkoa Luzernin kantonin taloudelliselle menestykselle. Antaa palaa!

Natanael Rother (FM poliittisesta taloustieteestä) on EVAn vieraileva tutkija. Hän on työskennellyt virkamiehenä Zugissa ja Luzernissa ja tutkijana ajatushautomoissa Sveitsissä ja ulkomailla. Tällä hetkellä hän toimii Luzernin kantonin (Sveitsi) valtiovarainministerin neuvonantajana. Johdettuaan kantonin pyrkimyksiä tukea yrityksiä koronapandemian aikana Rother päätti vapauttaa puolet kalenteristaan uudelle tutkimusprojektille ulkomailla. Hän on edelleen ministeriön palkkalistoilla, mutta tässä esitetyt mielipiteet edustavat hänen omiaan. Tässä blogisarjassa Rother aikoo jakaa ajatuksiaan Sveitsin hajautetun päätöksenteon mallin toimintatavoista. Tulevina kuukausina hän laatii ehdotuksensa, miten Suomeen muodostetaan vahvat maakunnat ja sovelletaan fiskaalista federalismia eli alueiden välistä taloudellista kilpailua. Ehdotuksessa otetaan huomioon paitsi Sveitsin järjestelmän vahvuudet, myös sen heikkoudet.