Yhä useampi suomalainen kannattaa työperäistä maahanmuuttoa

Suomalaisista 48 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 34 prosenttia on toista mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon (%)

"Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista" (%)

Lataa

Download: Tervetuloa töihin -EVA Arvio
Tervetuloa töihin -EVA Arvio

Yhä useampi suomalainen on suopea työperäiselle maahanmuutolle. Tervetuloa töihin -EVA Arvion on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Tervetuloa töihin kuvioliite
EVA Arvion Tervetuloa töihin kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on muuttunut viime vuosina selkeästi suopeammaksi ja vuodesta 1998 asenteissa on tapahtunut 29 prosenttiyksikön muutos maahanmuuton sallivaan suuntaan.

”Kyseessä on iso muutos, sillä perinteisesti asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat olleet Suomessa nihkeät. Erityisesti työperäisen maahanmuuton arvioidaan tuovan Suomeen hyödyllisiä vaikutteita. Tällä on iso merkitys, sillä Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa niin hyvinvointivaltion rahoittamiseksi, väestörakenteen korjaamiseksi kuin koronapandemian jälkeen laajenevan työvoimapulan paikkaamiseksikin”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Arvion Tervetuloa töihin.

Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista maahanmuuttoon useilla eri kysymyksillä. Asenteet ovat kautta linjan muuttuneet maahanmuutolle suopeammiksi. Naiset suhtautuvat maahanmuuttoon miehiä myönteisimmin. Ikäryhmistä myönteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvat 18–25-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat maahanmuuttoon pääosin myönteisesti, perussuomalaisten, Liike Nytin ja kristillisdemokraattien äänestäjät enimmäkseen kielteisesti. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannattajien maahanmuuttokannat osuvat näiden kantojen välimaastoon.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Tervetuloa töihin -EVA Arvio tiistaina 29.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728