Sote ei onnistu ilman valinnanvapautta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen ei ole realistinen ilman valinnanvapautta, käy ilmi EVA Analyysista Soten sokkihoito. Valtaosa perusterveydenhuollon palveluista tuotetaan Suomessa yksityisesti. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat 59 prosenttia kiireettömän perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä Suomessa.

Mediamateriaalit

Download: Soten sokkihoito -EVA Analyysi
Soten sokkihoito -EVA Analyysi

Näin sote-uudistus korjataan toimivaksi. Soten sokkihoito -EVA Analyysin on kirjoittanut Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Emilia Kullas ja Sami Metelinen.

Lataa

Lataa
Perusterveydenhuollon kiireettömät lääkärikäynnit

2019 (milj. käyntiä)

Lataa

Lataa
Emilia Kullas

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Lataa
Bo-Erik Ekström

Kuva: EVA

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

”Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suurin ongelma on, että siinä julkiset palvelut hoidettaisiin pääosin julkisena tuotantona. Yksityiselle sektorille jätetään hallituksen esityksessä vain täydentävä rooli. Julkisella terveydenhuollolla ei yksinkertaisesti ole riittävää peruspalveluiden palvelutuotantoa, joka mahdollistaisi palveluiden turvaamisen kaikille suomalaisille”, sanoo EVAn johtaja Emilia Kullas, yksi Soten sokkihoito -EVA Analyysin kirjoittajista.

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää yksityisen sektorin palvelukapasiteetin hyödyntämistä julkisella sektorilla. Se onnistuu helpoiten valinnanvapauden avulla.

Valinnanvapauden tuoma kilpailu parantaa laatua ja pitää kustannukset kurissa. Kun ihmisille annetaan mahdollisuus valita, mistä palvelunsa hankkii, syntyy kilpailua. Valinnanvapautta sovelletaan julkisissa palveluissa useissa Euroopan maissa.

Yksityiset palvelut tuovat sotelle myös sen tarvitseman tuottavuusloikan. Yksityisillä yrityksillä on käytössään valmiit alustat, ohjelmistot ja konseptit digitaalisten palveluiden soveltamiseen, mutta hallituksen sote-uudistus ei niitä hyödynnä. Kumppanuus yksityisten toimijoiden kanssa mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon alustatalouden täyden ja nopean valjastamisen. Tämä tekee palveluista aiempaa sujuvampia.

Soten sokkihoito on EVAn esitys soten kokonaisuudistukseksi. EVA korjaisi hallituksen sotea kokonaisuudella, johon kuuluvat valinnanvapaus, vaiheistus, verotusoikeus ja virtuaalisuus.

Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Emilia Kullas, Sami Metelinen: Soten sokkihoito -EVA Analyysi keskiviikkona 2.6. kello 5.30 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

EVAn johtaja Emilia Kullas, emilia.kullas@eva.fi tai +358 40 342 44 84

EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

B&MANsin liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, bo-erik.ekstrom@bomans.fi tai +358 400 701383