Suomalaisten enemmistö kannattaa valinnanvapautta

Suomalaisista 53 prosenttia kannattaa valinnanvapautta julkisessa perusterveydenhuollossa, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain 24 prosenttia torjuu perusterveydenhuollon valinnanvapausmallin, jossa kansalaiset voivat valita hoitopaikkansa vapaasti kunnallisista terveyskeskuksista tai yksityisistä lääkäriasemista.

Mediamateriaalit

Download: EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö kannattaa terveydenhuollon valinnanvapautta -kuvioliite
EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö kannattaa terveydenhuollon valinnanvapautta -kuvioliite

Lataa

Lataa
Suhtautuminen valinnanvapauteen julkisessa terveydenhuollossa

”Julkisessa perusterveydenhuollossa pitäisi siirtyä valinnanvapausmalliin, jossa kansalaiset voivat valita hoitopaikkansa vapaasti kunnallisista terveyskeskuksista tai yksityisistä lääkäriasemista” (%)

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Valinnanvapauden kannatus on heikointa vasemmistopuolueiden kannattajien keskuudessa, mutta yhdenkään puolueen kannattajista enemmistö ei vastusta valinnanvapausmallia. Suurinta mallin kannatus on kokoomuksen äänestäjien keskuudessa, joista 73 prosenttia kannattaa valinnanvapautta.

”Suomalaisten positiivinen suhtautuminen palveluiden valinnanvapauteen antaa hyvän pohjan terveydenhuoltopalveluiden kilpailullisuuden lisäämiseen sote-uudistuksen edetessä. Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksen ajatuksena on ollut keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotanto julkiselle ja jättää yksityiselle vain täydentävä rooli. Tämä ajatus ei ole realistinen, sillä jo nyt 59 prosenttia perusterveydenhuollon kiireettömistä lääkärikäynneistä on yksityisten tuottamia”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö kannattaa terveydenhuollon valinnanvapautta.

Valinnanvapaus toisi julkisen terveydenhuollon varassa oleville saman palveluiden laadun ja saatavuuden, joka on nyt esimerkiksi työterveyshuollon asiakkaiden saatavilla. EVA korjaisi hallituksen sotea kokonaisuudella, johon kuuluvat valinnanvapaus, vaiheistus, verotusoikeus ja virtuaalisuus. Aihetta on käsitelty keskiviikkona julkaistussa EVA Analyysissa Soten sokkihoito.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Suomalaisten enemmistö kannattaa terveydenhuollon valinnanvapautta -EVA Artikkeli perjantaina 4.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

EVAn sote-mallin esittelevä Soten sokkihoito -EVA Analyysi: www.eva.fi/blog/2021/06/02/nain-sote-uudistus-korjataan-toimivaksi/

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728