EU:n kannatus kasvaa, vaikka elpymispaketti epäilyttää monia

Suomalaisista 54 prosenttia suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja 20 prosenttia kielteisesti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Suomalaisten EU-myönteisyys on kasvanut hiukan viime syksystä siitä huolimatta, että suomalaisten näkemykset EU:n elpymispaketista jakaantuvat kahtia. Suomalaisista 40 prosenttia ajattelee, että Suomen osallistuminen Euroopan unionin jäsenmaille avustuksia ja lainoja jakavaan elpymispakettiin on maamme etujen mukaista. 38 prosenttia ei pidä elpymispakettiin osallistumista suomalaisten etujen mukaisena.

Mediamateriaalit

Lataa
EU-jäsenyyden suosio (%)

Miten suhtautuu nykyisin maamme EU-jäsenyyteen (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen elpymispakettiin (%)

”Suomen osallistuminen EU:n jäsenmaille avustuksia ja lainoja jakavaan elpymispakettiin on maamme etujen mukaista” (%)

Lataa

Download: EVA Artikkelin Elpymispaketti jakaa suomalaiset kahtia, mutta EU:n kannatus kasvaa kuvioliite
EVA Artikkelin Elpymispaketti jakaa suomalaiset kahtia, mutta EU:n kannatus kasvaa kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

”Suomalaisten enemmistö arvostaa EU:ta, mutta ei soisi sen muuttuvan. EVAn Arvo- ja asennetutkimusten seurantamittaukset kertovat, että kansalaiset ovat koko ajan vierastaneet sekä unionin tiivistymistä että sen hajaantumista ja toivoneet EU:lta lähinnä jatkuvuutta, vakautta ja keskittymistä ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotka jäsenyyden myötä tulivat Suomen ja suomalaisten ulottuville”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Poliittiset jakolinjat näkyvät selkeästi eri äänestäjäryhmien näkemyksissä elpymispaketista. Vahvan tukensa paketille antavat neljän hallituspuolueen, eli vihreiden (74 %), vasemmistoliiton (70 %), SDP:n (68 %) sekä RKP:n (68 %) kannattajat. Sitä vastoin keskustan (43 %) äänestäjien tuki elpymisvälineelle jää selvästi laihemmaksi. Viime syksyyn verrattuna elvytyspaketti on muuttunut keskustan kannattajien silmissä aiempaa epäilyttävämmäksi, kun taas SDP:tä äänestävien usko siihen on vahvistunut.

Oppositiopuolueista perussuomalaisten (3 %), kristillisdemokraattien (6 %) ja Liike Nytin (18 %) kannattajien tuki Suomen osallistumiselle elpymispakettiin jää olemattomaksi, mikä heijastaa myös kyseisten puolueiden eduskuntaryhmien kantoja. Sitä vastoin kokoomusta äänestävien mielipidesuunta jää leijumaan ilmaan puolueen linjan tavoin. Kokoomuksen kannattajista osapuilleen yhtä moni (40 %) pitää elpymispakettiin osallistumista Suomen etujen mukaisena kuin ei pidä (43 %).

”EU:n talouspoliittinen integraatio saattaa tiivistyä nopeastikin, mutta elvytyspakettikeskustelun perusteella suomalaiset vaikuttavat heikosti valmistautuneilta siihen. Syventyvän integraation luonteesta, hyödyistä ja haitoista pitäisi kuitenkin käydä enemmän keskustelua”, sanoo Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Elpymispaketti jakaa suomalaiset kahtia, mutta EU:n kannatus kasvaa -EVA Artikkeli 9.5. kello 5.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 382

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728