ELPYMISPAKETTI NAKERTAA SUOMALAISTEN EU-ASENTEITA

Mediamateriaalit

Lataa
Suomen osallistuminen EU:n elpymispakettiin (%)

Suomen osallistuminen EU:n jäsenmaille avustuksia ja lainoja jakavaan elpymispakettiin on maamme etujen mukaista (%). Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Epäilyttävä paketti -EVA Arvio
Epäilyttävä paketti -EVA Arvio

Koronatuet nakertavat suomalaisten EU-asenteita. EVA Arvion Epäilyttävä paketti on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut vuoden aikana aiempaa kielteisemmäksi. Samaan aikaan EU:ssa on valmisteltu niin sanottua elpymispakettia, johon suomalaiset suhtautuvat varauksellisesti. Suomen EU-politiikalta toivottaisiin jämäkämpää otetta.

Suomalaisista 39 prosenttia pitää Suomen osallistumista EU:n koronaelpymispakettiin maamme etujen mukaisena, 38 prosenttia ei, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Kantaansa ei osaa sanoa 24 prosenttia.

Elpymispaketissa on kyse 750 miljardin euron elvytysrahasta, jonka Euroopan komissio lainaa rahoitusmarkkinoilta jaettavaksi edelleen jäsenmaille avustuksina ja lainoina.

Hallituspuolueiden äänestäjien enemmistö on tukipaketin takana – hallituspuolueista vaisuinta tuki on SDP:n ja keskustan kannattajissa. Kriittisimmin tukipakettiin suhtautuvat perussuomalaisten kannattajat, joista vain kolme prosenttia tukee pakettia ja 95 prosenttia torjuu. Yleensä EU-myönteisistä kokoomuksen kannattajista tukipakettiin suhtautuu positiivisesti vain 40 prosenttia ja sen torjuu 39 prosenttia.

”Suomalaiset eivät ole aivan tyytyväisiä tapaan, jolla kotimaiset poliitikot hoitavat EU-politiikkaa”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, joka on kirjoittanut EVA Arvion Epäilyttävä paketti. Suomalaisista 72 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi ajaa omia kansallisia etujaan EU:ssa paljon nykyistä tiukemmin.

Viimeisen vuoden aikana suomalaisten myönteinen suhtautuminen EU:hun on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä. Nyt Suomen EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti 50 prosenttia ja kielteisesti 24 prosenttia. Jäsenyyteen neutraalisti suhtautuu 24 prosenttia.

”Lisääntynyt tyytymättömyys EU-politiikkaan näkyy EU:n kannatuksessa. Suomalaisten EU-suhde viilenee jo toisena mittauskertana peräkkäin. Laskusta huolimatta EU-jäsenyyden suosio on Suomessa edelleen jäsenyysajan keskiarvoa korkeammalla”, sanoo Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Epäilyttävä paketti -EVA Arvio tiistaina 15.12. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi  tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728