PALKANKOROTUKSET VAUHDITTAVAT TYÖTTÖMYYTTÄ – ISKU KOHDISTUU NUORIIN

Mediamateriaalit

Lataa
Palkkasumman kehitys ikäluokittain (%)

Palkkasumman kehitys ikäluokittain (%). Heinäkuun palkkasumman muutos vuosien 2020 ja 2019 välillä. Lähde: Helsinki GSE Kuva: EVA

Lataa

Download: Kohtalokkaat korotukset -EVA Arvio
Kohtalokkaat korotukset -EVA Arvio

Palkkasopimukset on avattava, jotta massatyöttömyydeltä vältytään. EVA Arvion Kohtalokkaat korotukset on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Kilpailijamaita nopeammin nousevat palkkakustannukset lisäävät tuotannon alasajoa ja irtisanomisia Suomessa. Pahimmalta voidaan kuitenkin vielä välttyä, jos palkoissa joustetaan alaspäin. Alkuvuonna tehtyjen työehtosopimusten avaaminen ja palkkojen nollakorotukset olisivat myös työntekijöiden etu, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Kohtalokkaat korotukset.

Työttömyyden isku kohdistuu erityisesti nuoriin, joilla ei ole vielä vakiintunutta asemaa työmarkkinoilla. He eivät saa ensimmäistä työpaikkansa tai jatkoa määräaikaiselle työsuhteelleen. Niin näyttää jo käyneen, sillä palkkasumma on pudonnut lähinnä alle 30-vuotiailla.

Vuoden alussa sovittuja palkankorotuksia ensi vuodelle ei todennäköisesti laajasti saada Suomessa peruttua, jolloin työttömyys kasvaa. Kurronen ehdottaa ratkaisuksi paikallisen sopimisen ottamista osaksi hallituksen työllisyyspakettia.

”Paikallisesti voitaisiin sopia aiemmin sovittua alemmista palkoista esimerkiksi sillä ehdolla, että työpaikkoja säästyy”, Kurronen sanoo.

Mikäli Suomen vientikilpailukyky rapautuu, työttömyys voi jäädä globaalin suhdannetilanteen korjautuessakin koholle. Suomelle tärkeissä kilpailijamaissa Saksassa ja Ruotsissa neuvotteluja palkankorotuksista lykättiin keväällä, kun koronakriisi iski. Ruotsissa neuvotteluja käydään lokakuussa ja jo nyt palkkojen nousu on hidastunut voimakkaasti.

EVAn syksyn 2019 Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista pitää työpaikkaa oikeana paikkana palkankorotuksista sopimiseen. Noin kolmannes on sitä mieltä, että palkoista on paras sopia liittotasolla ja 14 prosenttia pitää valtakunnallista tupoa sopivimpana tapana.

”Vaikka palkankorotuksia vuodelle 2021 ei saataisi peruttua, monilla aloilla voitaisiin paikallisesti sopia liittotasoa alhaisemmista palkankorotuksista. Teknologiateollisuus voisi suurena vientialana näyttää esimerkkiä”, Kurronen sanoo.

Sanna Kurronen: Kohtalokkaat korotukset -EVA Arvio perjantaina 11.9. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi.

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi  tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728