TYÖN VEROTUKSEN KEVENTÄMINEN JA KOTITALOUSVÄHENNYKSEN KASVATTAMINEN PARANTAISIVAT NAISTEN TYÖMARKKINA-ASEMAA

Mediamateriaalit

Download: Kotityön kahleet -EVA Arvio
Kotityön kahleet -EVA Arvio

Ankara verotus ajaa naisia kotiin. Kotityön kahleet EVA Arvion on kirjoittanyt ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

”Työn verotuksen keventäminen sekä kotitalousvähennyksen kasvattaminen kotitaloustyössä ovat hyviä keinoja sekä lisätä koulutettujen naisten työn tarjontaa että parantaa työllistymismahdollisuuksia alemmilla koulutusasteilla, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Kotityön kahleet.

Naiset ovat miehiä koulutetumpia, mutta kotityöt keskittyvät enemmän naisille. Työssäkäyvät naiset tekevät vuorokaudessa tunnin miehiä enemmän kotitöitä. Ansiotyötä naiset tekevät tunnin vähemmän päivässä kuin miehet.

”Yhteiskunnan kannalta ei ole hyvä, että korkeasti koulutetut ja korkean tuottavuuden työssä olevat naiset käyttävät palkkatyön sijaan aikansa kotitöihin, koska silloin korkea koulutus menee osin hukkaan”, Kurronen sanoo.

Osa-aikatyön tekeminen on verrattain yleistä etenkin pienten lasten äideillä. Heistä osa-aikatyötä tekee noin viidennes, kun pienten lasten isistä lähes kaikki ovat kokoaikatyössä.

”Mitä enemmän työtä verottaa, sitä vähemmän sitä saa. Kun tavoitteena on lisätä suomalaisten työntekoa, työn verotusta on syytä keventää. Korkea työn verotus voi olla loukku koulutetuille äideille, jotka vähentävät palkkatyön tekemistä kotitöiden kaatuessa päälle”, sanoo Kurronen.

Työuraansa samalla alalla aloittelevilla naisilla ja miehillä palkkaerot ovat vähäisiä. Palkkaerot näyttävät kasvavan perhevastuiden epätasaisen jakautumisen myötä. Kun pienten lasten isät kartuttavat oman alansa työkokemusta, äidit siivoavat, pyykkäävät ja hoitavat lapsia. Äidit lyhentävät työaikaansa tai siirtyvät lapsiystävällisempiin työtehtäviin. Palkkaerot kasvavat nimenomaan äitien ansioiden laskun myötä.

Työn verotuksen keventämisen lisäksi kotitalousvähennyksestä voi löytyä helpotusta. Ruotsalaisen selvityksen mukaan kotitalousvähennystä siivous- ja muihin kotitaloustöihin käyttäneet naiset lisäsivät työn tarjontaansa palkkatyössä.

Suomessa nykyinen hallitus leikkasi kotitalousvähennystä ja kasvatti siten verokiilaa ja vaikeutti kotityön teettämistä.

”Kotityön teettäminen voisi lisätä työllisyyttä kahta reittiä: koulutetut naiset tekisivät enemmän tuottavampaa ansiotyötä ja matalammin koulutetuille työntekijöille aukeaisi lisää työtilaisuuksia kotitaloustyössä”, Sanna Kurronen sanoo.

Sanna Kurronen: Kotityön kahleet -EVA Arvio perjantaina 28.8. kello 6.00 osoitteessa

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai 358 50 589 8886

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728