SUOMALAISTEN ENEMMISTÖ PITÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ VÄLTTÄMÄTTÖMYYTENÄ

Mediamateriaalit

Lataa
Suomi globalisaatiossa (%)

”Koska kansainvälistyminen on peruuttamaton ja maailmanlaajuinen prosessi, Suomella ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla avoimesti mukana tässä kehityksessä” (%).

Lataa

Lataa
Maahanmuutto väestöllisistä syistä (%)

”Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista” (%).

Lataa

Download: Kansainvälisyyden kahtiajako -EVA Analyysi
Kansainvälisyyden kahtiajako -EVA Analyysi

Suhtautuminen ulkomaailmaan repii suomalaisia erilleen. EVA Analyysin Kansainvälisyyden kahtiajako on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Kansainvälisyyden kahtiajako -kuvioliite
EVA Analyysin Kansainvälisyyden kahtiajako -kuvioliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 64 prosenttia ajattelee, että kansainvälistyminen on peruuttamaton prosessi, jossa Suomen on oltava mukana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 19 prosenttia.

”Kansainvälisen yhteistyön uskotaan tulevina vuosina pikemmin tiivistyvän kuin hajaantuvan. Realismi vaikuttaisikin kuvaavan parhaiten suomalaisten globalisaatioasenteita”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Aiempaa useampi, 33 prosenttia, on nyt sitä mieltä, että kansainvälisen talouden niin sanottu globalisaatiokehitys johtaa hyvinvoinnin maailmanlaajuiseen lisääntymiseen. Eri mieltä on 26 prosenttia. Epätietoisia on kuitenkin paljon, 41 prosenttia.

Yleisesti ottaen suomalaiset asennoituvat kansainvälisyyteen varautuneesti. Näkemykset globalisaatiosta, maahanmuutosta ja kehitysavusta jakaantuvat voimakkaasti poliittisen kannan mukaan.

”Erityisen torjuvasti suomalaiset suhtautuvat rajat ylittävään solidaarisuuteen tarkoitettiin sillä sitten kehitysmaissa asuvien auttamista tai pakolaisten vastaanottamista. Sitä vastoin väestöllisistä tai taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon suhtaudutaan nyt aiempaa myönteisemmin”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisista 40 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Eri mieltä on 35 prosenttia.

Myönteisimmin kansainvälisyyteen kokonaisuutena suhtautuvat vihreiden äänestäjät, torjuvimmin perussuomalaisten äänestäjät. Keskustan äänestäjien näkemykset ovat lähimpänä suomalaisten keskimääräistä suhtautumista.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Kansainvälisyyden kahtiajako -EVA Analyysi keskiviikkona 29.7. kello 7.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728