SUOMALAISET HALUAISIVAT YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISEMMÄN MAAN

Mediamateriaalit

Lataa
Myönteisempi suhtautuminen yrittämiseen hyödyttäisi yhteiskuntaa (%)

Mikäli maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko yhteiskunta (%)

Lataa

Download: Suomalaiset arvostavat yrittäjyyttä – enemmistö näkee vaurastumisenkin myönteisesti -EVA Artikkelin taulukkoliite
Suomalaiset arvostavat yrittäjyyttä – enemmistö näkee vaurastumisenkin myönteisesti -EVA Artikkelin taulukkoliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 76 prosenttia katsoo, että jos maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko yhteiskunta, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

”Suomalaisten asennoituminen yrittäjyyteen on aina ollut arvostavaa. Muutokset asenteissa yrittäjyyttä kohtaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ovat jääneet vähäisiksi. Useampi suomalainen luottaa yrittäjiin kuin esimerkiksi hallitukseen tai kansalaisjärjestöihin”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus on seurannut suomalaisten suhtautumista yrittäjyyteen säännöllisesti vuodesta 1986. Viimeisin mittaus tehtiin syksyllä 2019, noin puoli vuotta ennen kriisin puhkeamista taloustilanteen ollessa vielä hyvä.

Myös suomalaisten asennoituminen yrittäjien vaurastumiseen on myönteistä. Enemmistö (56 %) näkee, että yrittäjien vaurastuminen on vain hyvä asia, sillä samalla nousee muidenkin elintaso. Toisella kannalla on reilu viidesosa (22 %). Asenteet ovat muuttuneet viime vuosikymmenen aikana vaurastumiselle positiivisemmiksi. Vuonna 2011 selvästi harvempi suhtautui varauksettoman myönteisesti yrittäjien vaurastumiseen.

”Asennoituminen yrittäjien vaurastumiseen on selkeän ideologinen kysymys. Eri väestöryhmien mielipide-erot ovat suurimmillaan puolueiden äänestäjäryhmien kohdalla. Ne jakaantuvat kahteen leiriin, porvareihin ja vasemmistoon”, sanoo Ilkka Haavisto.

Suurinta tukea yrittäjien vaurastumiselle tulee kokoomusta äänestäviltä (86 %), mutta myös keskustan (73 %), perussuomalaisten (63 %), kristillisdemokraattien (63 %), RKP:n (54 %) ja Liike Nytin (51 %) kannattajat katsovat, ettei yrittäjien vaurastumisessa ole mitään pahaa.

Vasemmistoliiton (27 %), Vihreiden (42 %) ja SDP:n (47 %) kannattajien enemmistö ei suhtaudu yrittäjien vaurastumiseen varauksettoman positiivisesti. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että vasemmistoa äänestävät olisivat yrittäjävastaisia. Selkeä enemmistö näissäkin ryhmissä suhtautuu yrittäjyyteen sinänsä myönteisesti.

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Kaikkiin tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Suomalaiset arvostavat yrittäjyyttä -EVA Artikkeli maanantaina 1.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728