SUOMALAISET VALMIITA SELÄTTÄMÄÄN TALOUDEN ONGELMAT

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen koronavirusepidemian talousvaikutuksiin (%)

Suhtautuminen koronavirusepidemian talousvaikutuksiin (%)

Lataa

Download: Sisukkaina savottaan -EVA Analyysi
Sisukkaina savottaan -EVA Analyysi

Suomalaiset ovat valmiita tinkimään eduistaan talouskurimuksen selättämiseksi. EVA Analyysin Sisukkaina savottaan on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Sisukkaina savottaan kuvioliite
EVA Analyysin Sisukkaina savottaan kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 67 prosenttia on sitä mieltä, että talouden kriisiytymisen torjuminen on yhtä tärkeää kuin koronaviruksen leviämisen estäminen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Eri mieltä on 19 prosenttia.

Suomalaiset näkevät edessään taloudellisesti synkkiä aikoja, mutta tahto selättää ongelmat yhdistää kansaa. 59 prosenttia on valmiita tinkimään omista eduistaan ja elintasostaan tilanteen yli pääsemiseksi. Toisella kannalla on vain 18 prosenttia kansalaisista.

Valmius uhrata omaa hyvinvointia yhteisen hyvän eteen vaihtelee erityisesti työelämään liittyvien muuttujien ja puoluekannatuksen mukaan. Sosioekonomisista ryhmistä suurinta se on yrittäjillä ja pienintä puolestaan eläkeläisillä. Yrittäjistä 72 prosenttia ilmaisee tinkimisvalmiutta, eläkeläisistä 48 prosenttia.

”Yrittäjien osa koronakriisissä on ollut vaikein, kun tulot ovat hetkessä saattaneet pudota dramaattisesti. Ryhmä, joka kantaa yhteiskunnassa suurinta riskiä, osoittaa suurinta valmiutta tinkiä. Se kertoo siitä, että yrittäjillä on erittäin hyvä käsitys taloustilanteesta ja joustojen merkityksestä”, sanoo EVA Analyysin Sisukkaina savottaan kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Sisukkaina savottaan -EVA Analyysi 26.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728